Þjóðhagfræði II

NámsgreinV-204-THII
Önn20203
Einingar6
SkyldaNei

Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2020
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararV-103-THAG, Þjóðhagfræði
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Anna Guðrún Ragnarsdóttir
Lýsing
Þjóðhagfræði fjallar um hagkerfið í heild sinni. Í þjóðhagfræðinni er meðal annars leitast við að skýra hvers vegna sum lönd vaxa hraðar en önnur, hvers vegna sum lönd búa við verðstöðugleika, en önnur við mikla verðbólgu, hvers vegna atvinnuleysi er svo mismunandi milli landa og hvers vegna öll lönd ganga í gegnum hagsveiflur þar sem skiptast á uppgangstímabil og niðursveiflur. Þjóðhagfræðin vill einnig skilja hvernig stefna stjórnvalda getur haft áhrif á efnahagsþróun. Markmiðið með þessu námskeiði er að nemendur öðlist fræðilega þekkingu á þessum þáttum þjóðhagfræðinnar og öðlist dýpri skilning á þeim líkönum sem beitt er í greininni, en jafnframt veitir námskeiðið hagnýta innsýn í viðfangsefnið.
Námsmarkmið
 Hæfniviðmið:Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Þjóðhagfræðinnar og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni.Þekking:Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu af nokkurri dýpt innan þjóðhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu og skilningi, viðfangsefni námskeiðsins.  Hér á eftir fara sértæk hæfniviðmið þekkingar fyrir námskeiðið þau fela í sér:
 • Helstu kenningar þjóðhagfræðinnar um þróun hagkerfisins til langs og skamms tíma.
 • Helstu kenningar og líkön til að lýsa langtímahagvexti, eftirspurn og framboði í hagkerfinu.
 • Helstu kenningar og líkön til að lýsa hagsveiflum.
 • Skilja áhrif væntinga á efnahagsþróun.
 • Skilja hlutverk efnahagsstefnu stjórnvalda til að hafa örva hagvöxt, draga úr hagsveiflum og stuðla að verðstöðugleika.
 • Að vita muninn á opnu og lokuðu hagkerfi og skilja hlutverk gengisstefnu í opnu hagkerfi.
 • Að þekkja helstu gagnaveitur þar sem hægt er að sækja gögn um íslensk og alþjóðleg efnahagsmál.
Við lok námskeiðsins geti nemandi beitt aðferðum þjóðhagfræði. Þetta felur í sér að nemandi hafi í lok námskeiðsins getu til að nota tæki fræðigreinarinnar við lausn margvíslegra viðfangsefna þ.e. að
 • geta sett fram og skýrt líkön sem notuð eru í þjóðhagfræði.
 • geta beitt líkönum þjóðhagfræðinnar til að skýra samhengi milli landsframleiðslu, neyslu, fjárfestingar, vaxta, gengis og annarra lykilbreyta hagkerfisins.
 • skilja umræðu um efnahagsmál í fjölmiðlum.
 • geta notað helstu gagnaveitur um efnahagsmál og geta metið áreiðanleika þeirra.
 • nemendur hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni í þjóðhagfræði í starfi og/eða frekara námi.Þetta felur í sér að nemendur
 • geta metið áhrif efnahagsstefnu á mismunandi geira hagkerfisins
 • geta notað gögn til að meta efnahagsástand og -horfur
 • geta tekið þátt í og lagt mat á opinbera umræðu um efnahagsmál, þ.m.t. sérfræðiskýrslur og -greiningar
 • geta beitt hagfræðilegum líkönum til að greina efnahagsástand og horfur
 • séu færir um að túlka, skýra og kynna fræðileg atriði og reikniniðurstöður.
 • hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám á sviði þjóðhagfræði.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska