Viðskiptadeild
Deildarforseti:Dr. Svein Viðar Guðmundsson
Vefpóstur:vd@ru.is
Vefsíða:http://www.ru.is/vd
KennararSkoða
BSc í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein
Einingar:180
HæfniviðmiðSkoða
Táknmyndir
Skyldufag á brautKennslutungumál
Valfag á brautUndanfarar fyrir námskeið
Prenta
Vorönn/Spring 2021
Nánari upplýsingarFélagarétturSkyldaL-202-FELA8 Einingar
Nánari upplýsingarFjármunaréttur II - Kröfuréttur IISkyldaL-205-FJA28 Einingar
Nánari upplýsingarStjórnsýslurétturSkyldaL-401-STJR8 Einingar
Nánari upplýsingarFyrirtækjarekstur - Valin lögfræðileg álitaefniSkyldaL-408-FRVL6 Einingar
Nánari upplýsingarRekstrarhagfræði ISkyldaV-201-RHAG6 Einingar
Nánari upplýsingarRekstrargreiningSkyldaV-202-REGR6 Einingar
Nánari upplýsingarStjórnunSkyldaV-203-STJ16 Einingar
Nánari upplýsingarHagnýt tölfræði ISkyldaV-303-TOL16 Einingar
Nánari upplýsingarRekstrarstjórnunSkyldaV-311-OPMA6 Einingar
Nánari upplýsingarStefnumótunSkyldaV-404-STEF6 Einingar
Nánari upplýsingarAtferlishagfræði og fjármálasagaValnámskeiðV-512-BEFH6 Einingar
Nánari upplýsingarViðskiptasiðfræði og samfélagsábyrgðSkyldaV-514-VISI6 Einingar
Nánari upplýsingarBSc-ritgerðSkyldaV-699-RITG12 Einingar
Nánari upplýsingarNýsköpun og stofnun fyrirtækjaSkyldaX-204-STOF6 Einingar
Nánari upplýsingarSkiptinámValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
Haustönn/Fall 2021
Nánari upplýsingarAðferðafræði I - réttarheimildir og lögskýringarSkyldaL-101-ADF18 Einingar
Nánari upplýsingarStjórnskipunarrétturSkyldaL-102-STSR8 Einingar
Nánari upplýsingarFjármunaréttur I - Samninga-, skaðabóta-, og kröfuréttur ISkyldaL-105-FJM18 Einingar
Nánari upplýsingarÚrlausn lögfræðilegra álitaefnaSkyldaL-106-ÚRÁL6 Einingar
Ár
1. árPrenta
ÖnnHaustönn/Fall 2021
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagNámskeið kennt í þriggja vikna lotu í síðasta hluta annar.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Námskeiðið sem er framhald af aðferðafræði, fjármunarétti I og stjórnskipunarrétti er fyrst og fremst byggt upp á úrlausnum lögfræðilegra álitaefna á þeim sviðum. Í kennslustundum, sem verða ein til tvær á hverjum virkum degi, verður eftir atvikum farið í efnisatriði tengd þeim verkefnum sem til úrlausnar eru hverju sinni og farið yfir þau verkefni sem nemendur hafa skilað. Hin lögfræðilegu álitaefni sem nemendum ber að leysa úr geta ýmist verið stutt og einföld (þjálfað fyrst og fremst aðferðafræði) eða margþætt og krafist meiri rannsóknarvinnu (sem eykur þá þekkingu í efnisrétti).
Námsmarkmið
Að námskeiði loknu eiga nemendur að hafa til að bera eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: -Þekking: - Hafa dýpkað þekkingu sína á efni þessara námskeiða - Skilji mikilvægi aðferðafræði við úrlausn verkefna á þessum réttarsviðum. -Leikni: - Hafa hlotið nokkra þjálfun í að leysa með rökstuddum hætti úr álitaefnum á þessum sviðum - Hafa reynslu af beitingu aðferðafræði við úrlausn lögfræðilegra álitaefna. -Hæfni: Geta aflað sér upplýsinga, metið gildi þeirra og leyst sjálfstætt úr raunhæfum viðfangsefnum á sviðum aðferðafræði, stjórnskipunar- og fjármunaréttar á grundvelli lögfræðilegrar aðferðafræði.
Námsmat
Lögð verða fyrir tíu lögfræðileg álitaefni og ber nemendum að lágmarki að skila sjö þeirra. Ákveðið verður fyrir upphaf haustannar hve mörg þessara álitefna gera ráð fyrir hópavinnu og hve mörg einstaklingsbundnum skilum. Fimm bestu úrlausnir hvers nemanda gilda til einkunnar. Ef einhver álitaefnanna gera ráð fyrir hópavinnu verða í það minnsta þrjár af þessum fimm úrlausnum að vera einstaklingsbundin skil. Þá verður frammistaða nemenda í tímum metin sérstaklega við lok námskeiðs og getur góð frammistaða leitt til hækkunar á lokaeinkunn námskeiðsins. Það kann að hafa áhrif á mat á frammistöðu hve mörgum úrlausnum nemandi skilar.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Kennsla fer fyrst og fremst fram í formi leiðbeininga og umræða í tengslum við úrlausn lögfræðilegra álitaefna. Gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemenda í kennslustundum.
TungumálÍslenska
Nánari upplýsingarÞjóðhagfræðiSkyldaV-103-THAG6 Einingar
Nánari upplýsingarHagnýt stærðfræði ISkyldaV-104-STÆR6 Einingar
Nánari upplýsingarMarkaðsfræði ISkyldaV-105-MAR16 Einingar
Nánari upplýsingarFjármál fyrirtækjaSkyldaV-107-FJAR6 Einingar
Nánari upplýsingarReikningshaldSkyldaV-108-REHA6 Einingar
Nánari upplýsingarGerð og greining ársreikningaSkyldaV-307-GARS6 Einingar
Nánari upplýsingarAlþjóðaviðskiptiSkyldaV-308-ALVI6 Einingar
Nánari upplýsingarAðferðafræðiSkyldaV-502-ADFR6 Einingar
Nánari upplýsingarNeytendahegðun og markaðssamskiptiSkyldaV-523-MACO6 Einingar
Nánari upplýsingarMarkaðs- og viðskiptarannsóknirSkyldaV-528-MAVI6 Einingar
Nánari upplýsingarResearch CourseValnámskeiðV-571-RESC6 Einingar
Nánari upplýsingarBSc-ritgerðSkyldaV-699-RITG12 Einingar
Nánari upplýsingarSkiptinámValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar