Department of Business Administration
Dean:Dr. Friðrik Már Baldursson
Email:vd@ru.is
Website:http://www.ru.is/vd
TeachersView
MSc in Corporate Finance
Semesters:4
Years:2
ETCS:120
Learning OutcomesView
Education cycle2
Degree titleMaster in Corporate Finance
Legend
Mandatory course on majorTeaching language
Optional course on majorPrerequisites for course
Print
Vorönn/Spring 2020
More infoIntegrated Project I; Conceive and DesignElectiveT-800-INT1ECTS 8
More infoGlobal Issues in Travel and TourismElectiveV-711-GLTTECTS 7,5
More infoConsumer BehaviorElectiveV-712-COBEECTS 3,75
More infoInnovation ManagementElectiveV-713-INNMECTS 7,5
More infoEntrepreneurship and Innovation in ContextElectiveV-715-ENICECTS 3,75
More infoBusiness Process ManagementElectiveV-716-BPMAECTS 7,5
More infoFixed Income AnalysisElectiveV-716-FINCECTS 3,75
More infoManagement controlElectiveV-717-CPMAECTS 7,5
More infoImplementation of information systemsElectiveV-717-IMISECTS 3,75
More infoEntrepreneurial FinanceCoreV-733-ENTRECTS 7,5
More infoInternational and labour economicsElectiveV-733-ILECECTS 7,5
More infoBranding and Strategic MarketingElectiveV-741-BRANECTS 7,5
More infoStrategic HRM and MetricsElectiveV-745-STRAECTS 7,5
More infoBusiness Research MethodologyElectiveV-746-REMEECTS 7,5
More infoInternshipElectiveV-748-INTEECTS 7,5
More infoCases in corporate financeCoreV-763-COR2ECTS 7,5
More infoFinancial Reporting and Accounting Standards IIElectiveV-765-FIR2ECTS 7,5
More infoApplied DerivativesCoreV-766-APDEECTS 7,5
More infoConsolidated Financial StatementsElectiveV-767-SAREECTS 7,5
More infoBusiness research methodology in accounting and financeCoreV-782-BRMAECTS 7,5
More infoBusiness Intelligence and AnalyticsElectiveV-784-REK5ECTS 7,5
More infoCorporate LawElectiveV-802-BULAECTS 7,5
More infoTourism MarketingElectiveV-840-TOMAECTS 7,5
More infoTraining and DevelopmentElectiveV-840-TRDEECTS 3,75
More infoAccounting for derivatives and other financial instrumentsElectiveV-871-AFLEECTS 7,5
Year
1. yearPrint
SemesterSpring 2020
Level of course4. Second cycle, introductory
Type of courseElective
PrerequisitesNo prerequisites.
ScheduleFour lectures pr. week
Lecturer
Unnar Friðrik Pálsson
Content
Í námskeiðinu verður gerð grein flokkun, mati og færslu fjáreigna og fjárskulda.  Einnig verður fjallað um sértæk mál svo afleiðusamninga um eigin hlutabréf, áhættuvarnarskil og upplýsingagjöf vegna fjármálagerninga
Learning outcome - Objectives
Að námskeiði loknu er stefnt að því að nemendur hafi: -Öðlast mikla og djúpa þekkingu á flokkun, færslu, mati og afskráningarreglum fjármálagerninga samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IFRS 9.- Þekki mun á eigin fé og fjárskuldum (IAS 32) þegar kemur að flóknum gerningum svo sem afleiðum um eigin hlutabréf.-Hafi fengið góða innsýn í á hvern hátt afleiður eru notaðar í rekstri fyrirtækja, sérstaklega í áhættuvarnarskyni og þekki vel til áhættuvarnarreikningsskila og reglna þeim tengdum.- Þekki kröfur IAS 32 og IFRS 9 um upplýsingagjöf í ársreikningum félaga sem beita stöðlunum.- Þekki reglur um ákvörðun gangvirðis og stigveldisskiptingu gangvirðismat (IFRS 13).-Þekki reglur ársreikningalaga um fjármálagerninga og mun á þeim reglum og reglum alþjóðlegra reikningsskilastaðla.
-Geta beitt þekkingu á fjármálagerningum við flokkun, mat og færslu ólíkra tegunda slíkra gerninga.
- Bera kennsl á álitamál sem kunna að koma upp við flokkun og mat sem og við mat á afskráningu fjáreigna og fjárskulda. Í námskeiðinu verður gerð grein flokkun, mati og færslu fjáreigna og fjárskulda.  Einnig verður fjallað um sértæk mál svo afleiðusamninga um eigin hlutabréf, áhættuvarnarskil og upplýsingagjöf vegna fjármálagerninga
Course assessment
Skilaverkefni eru 4 talsins og eru öll hópverkefni.  Hvert þeirra vegur 10% og þau því samtals 40%. Mætingareinkunn vegur 5% en lokapróf 45%.

Reading material
No reading material found.
Teaching and learning activities
Fyrirlestrar sem samanstanda af einkum af útskýringum og dæmum á reglum viðeigandi staðla (einkum IAS 32, IFRS 9, IFRS 7 og IFRS 13). Gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemenda (m.a. með  mætingarskyldu) og gert ráð fyrir að nemendur undirbúi sig vel fyrir tíma.
Language of instructionIcelandic
More infoMSc ThesisElectiveV-888-THHLECTS 7,5
More infoResearch ProposalCoreV-898-REPRECTS 0
More infoMSc ThesisCoreV-898-THESECTS 30
More infoExchange StudiesElectiveX-699-EXCHECTS 30