Deild:  


Sigurjón Valdimarsson, stundakennari

Deild:Tæknisvið / Iðn- og tæknifræðideild 
Sími:5996459 
Netfang:sigurjonvru.is 
Vefur:http://www.ru.is/starfsfolk/sigurjonv

Menntun

1996  Háskóli Íslands, Kennsluréttindi

1974  Háskóli Íslands,  Cand. Oecon


Starfsferill

1974-1986 LÍN, framkvæmdstjóri

1987-2004 FÁ, deildarstjóri í hagfræði

1989-          Gimba sf., fjármálastjórn

1991-2000 Vinnuskóli Kópavogs, skólastjóri

1997-2002 Tækniskóli Íslands, lektor

2002-2005 Tækniháskóli Íslands, lektor

 

Félags- og trúnaðarstörf
 
Stjórnar og nefndarstörf í stéttar- og fagfélögum
1993-2003   Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum, (varaformaður frá 1994) - Formaður 1996-2003
1995-2003   NKH Nordisk Komité for Handelsutbildning (samstarfsnefnd skóla og atvinnulífs um verslunarmenntun)
1996-1999   Skólamálanefnd Hins íslenska kennarafélags
1996-2000   Skattanefnd BHMR
1997-2000   Úthlutunarnefnd Comeniusarhluta Sókratesaráætlunar Evrópusambandsins
2001-2005   Formaður SIEC - Island, deild í alþjóðasamtökum viðskipta- og hagfræðigreinakennara
2003-2006   Félag Tækniháskólakennara (FTK), formaður
 
Störf í ráðherraskipuðum nefndum
1976 og 1982     Starfaði með nefndum til endurskoðunar á lögum um námslán           
1982            Nefnd um samningu reglugerðar um námslán og námsstyrki
1976-1986   Endurskoðunarnefnd vegna útreikninga vísitölu vegna námslána
1975-1986   Samstarfsnefnd Norrænna námsaðstoðarstofnana
1998-2002   Starfsgreinaráð í viðskiptagreinum, varamaður tilnefndur af menntamálaráðherra en starfaði eins og aðalmaður.
 
Önnur nefndarstörf
1987-1989   Íþróttaráði Kópavogs
 
Stjórnarseta í félögum
1965-2006   Hef starfað í stjórnum og nefndum á vegum Ungmennafélagsins  Breiðabliks í Kópavogi, fyrst sem gjaldkeri  knattspyrnudeildar, ritari knattspyrnudeildar, formaður aðalstjórnar, formaður sunddeildar og skoðunarmaður reikninga félagsins á árunum 1972-2006, með nokkrum hléum vegna stjórnarstarfa.
1971-1972   Félags viðskiptafræðinema, ritstjóri Hagmála og Mágusarfrétta
1969-2006   Þjóðdansafélags Reykjavíkur stjórnar og nefndastörf, varaformaður frá 2000.

 

Kennsluferill í HR

2020-3AI REH1003Bókfærsla og reikningshald
2020-3AI FJM1003Fjármál fyrirtækja
2020-1AI FJS1003Fjármálastjórn
2019-3AI REH1003Bókfærsla og reikningshald
2019-3AI FJM1003Fjármál fyrirtækja
2019-1AI FJS1003Fjármálastjórn
2018-3AI REH1003Bókfærsla og reikningshald
2018-3AI FJM1003Fjármál fyrirtækja
2018-1AI FJS1003Fjármálastjórn
Meira...

Kennsla utan HR

Háskólakennsla
1997-2005 Tækni(há)skóli Íslands, lektor í rekstrardeild, kennslugreinar : Rekstrarhagfræði, Þjóðhagfræði, Reikningshald, Skattskil, Fjármál fyrirtækja, Fármálastjórn, Bókfærsla, Fjárhagsbókhald, Rekstrarbókhald, 
Reikningshald,  Skattskil
 
Fyrirlestrar erlendis
2000        Lathi Polytechnic -   Fjallað um íslenska hagkerfið.
2001        Tækniháskólinn í Tallinn   -   Íslenska hagkerfið, skattamál o.fl. 
                þrír fyrirlestrar  B.Sc., M.Sc. og  doktorsnema og kennara.
Framhaldsskólakennsla
Þjóðhagfræði 103 og 203, Verslunarréttur 103,   Verslunarreikningur ,   Tölvufræði 103, Stærðfræði 192, Rekstrarhagfræði 103 og 203 , Bókfærsla,   Reikningshald, Markaðsfræði 103 og 203

Rannsóknir

1974   Framfærslukostnaður námsmanna á Íslandi og í nokkrum öðrum löndum.

1986    Markaðsrannsókn: Forkönnun á markaði fyrir arðssemisrforrit fyrir fyrirtæki á Íslandi.  Unnið fyrir Tækniþróun Háskóla Íslands.

 


Viðurkenningar og styrkir

Menntamálaráðuneyti
1990-1997   Fjórir styrkir til að semja kennslubækur í rekstrarhagfræði, þjóðhagfræði,  1. og 2. áfanga í bókfærslu.
 
Rannsókna- og þróunarsjóður Tækniháskóla Íslands
2004   Styrkur til að rannsaka: Notkun upplýsingakerfa við vörustjórnun og markaðssetningu íslenskra fyrirtækja.
 
Viðurkenningar fyrir störf að félagsmálum
1989   Starfsmerki UMSK, vegna starfa að íþrótta- og ungmennafélagsmálum.
1991   Silfurbliki Breiðabliks, vegna starfa fyrir félagið.

Sérsvið

Reikningshald og fjármál

Tengsl við atvinnulíf

1989-2006   Gimba sf, fjármálastjórn. fyrirtækið hefur fengist við hönnun, framleiðslu, sölu og útflutning á ullarfatnaði,  ullarhönnunarverkefni fyrir Álafoss, Foldu, M.A. Eiríksson. Innflutning á minjagripum. Hefur einnig fengist við bókaútgáfu frá árinu 2000.
2001  Fjármála- og skrifstofustjóri Barnlek 2001 norræns þjóðdansamóts með 2100 þáttakendum frá Norðurlöndunum haldið í Reykjavík 2001.

Þjónusta

 
Ritstörf
1971-1972   Ritstjóri Hagmála (fagrit um hagfræði) og Mágusarfrétta
1974-1976   Gangvari rit Þjóðdansafégs Reykjavíkur
1986-1991   Ritstjórn og greinar í ársrit knattspyrnu- og sunddeildar Breiðabliks.
1987           Dagblaðið: Útreikningar lánskjara
1987           BHMR tíðindi : Endurgreiðslur námslána
 
 
 
Námskrár
1999   Aðalnámskrá framhaldsskóla
          Hagfræðigreinar, inngangur og lokamarkmið
          Áfangalýsingar í viðskipta- og hagfræðigreinum:
                                           Sigurjón Valdimarsson og  Hálfdán Örnólfsson
          Bókfærsla 3 áfangar, Rekstrarhagfræði 3 áfangar og þjóðhagfræði 3 áfangar.
2000   Starfsnám í verslun og viðskiptagreinum á framhaldsskólastigi
          - tillögur að skipulagi og áfanga, verkþættir og markmið.
            Höf. Óttar Ólafsson og Sigurjón Valdimarsson, feb. 2000

Útgáfur

Kennslubækur
Notaðar við kennslu í háskólum, framhaldsskólum, grunnskólum, kvöldskólum, tölvuskólum og símenntunarmiðstöðvum, í staðarkennslu og fjarkennslu.
 
Hagfræði
1998   Faglegi forstjórinn: Grunnatriði í rekstri fyrirtækja.
2000   Nútíma hagkerfi: Grunnatriði í þjóðhagfræði. 2.útgáfa í sept. 2003
 
Bókfærsla
1995   Tvíhliða Bókhald 1,3 : Grunnatriði með áherslu á bókhaldshringrásina.
2000   Tvíhliða Bókhald 1,4 : Sérsniðin til undirbúnings notkunar á Navision Financials tölvubókhaldi.
2000   Launabókhald og ársuppgjör, tekið saman fyrir NTV í ágúst 2000
2002   Tvíhliða Bókhald 1,31 : 2. útgáfa í ágúst 2002
2000   Tvíhliða Bókhald 2,3 : Innflutn., tollur, laun, hlutbréf, skuldabréf , fyrning og uppgjör.
2002   Tvíhliða Bókhald 2,32 : Endurbætt útgáfa af TB 2,3
2000   Tvíhliða Bókhald 2,72 : Sérútgáfa fyrir nemendur Tækniháskóla Íslands
 
Reikningshald og skattskil.
2000   Reikningshald og skattskil: Ársreikningar, virðisaukask., laun, staðgreiðsla, o.fl. 1.útg. sep.2000,  endursk. í jan 2001, 2002 og  2003.
 
Netbókhald
2003   Tvíhliða Bókhald 3,73 : Bókhaldshringrásin og notkun á Netbókhaldi.is
                 Sérútgáfa fyrir nemendur Háskólans í Reykjavík

Aðrir vefir

www.fjarmalaraduneyti.is/stadlar/

http://www.althingi.is/

http://www.hagstofa.is/

http://www.icex.is/is

http://www.fme.is/fme.nsf/pages/index.html

http://www.sedlabanki.is/

http://www.investopedia.com/