Deild:  


Stefán Eiríksson, stundakennari

Deild:Samfélagssvið / Lagadeild 
Viðtalstímar:Samkvæmt samkomulagi 
Sími:4111111 
Netfang:stefaneru.is 
stefan.eiriksgmail.com 
Vefur:http://www.ru.is/starfsfolk/stefane
https://twitter.com/StefanEiriks

Menntun

 

Grunnskólapróf frá Hagaskóla maí 1986.

Stúdentspróf frá Menntaskólanum við Hamrahlíð desember 1990.

Embættispróf í lögfræði, cand. jur., frá Háskóla Íslands febrúar 1996.

Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi útgefið febrúar 1997 að loknum flutningi fjögurra prófmála.


Starfsferill

Blaðamaður á dagblaðinu Tímanum 1990 - 1991.

Blaðamaður á Morgunblaðinu 1991 - 1996.

Kennari við Menntaskólann við Hamrahlíð 1994 - 1999 (lögfræði).

Lögfræðingur í dóms- og kirkjumálaráðuneyti 1996 - 1999.

Sendiráðunautur á sviði dóms- og innanríkismála í sendiráði Íslands í Brussel 1999 - 2001.

Stundakennari í þjóðarétti (Evrópuréttur - stofnanir ESB/EES/Schengen) við lagadeild Háskóla Íslands 2001 - 2002.

Skrifstofustjóri dómsmála- og löggæsluskrifstofu dóms- og kirkjumálaráðuneytis 2001 - 2006.

Stjórnarformaður Neyðarlínunnar hf. 2002 - 2006.

Staðgengill ráðuneytisstjóra dóms- og kirkjumálaráðuneytis 2002 - 2006.

Starfsmannastjóri dóms- og kirkjumálaráðuneytis 2003 - 2005.

Lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu frá 1. janúar 2007 - 31. ágúst 2014 (skipaður frá 15. júlí - 31. desember 2006 til að annast undirbúning stofnunar nýs lögregluembættis).

Stundakennari við lagadeild Háskólans í Reykjavík 2013 -.

Sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar frá 1. september  2014. 

Kennsluferill í HR

Meira...

Kennsla utan HR

        Kennari við Menntaskólann við Hamrahlíð 1994-1999 (lögfræði).

Stundakennari í þjóðarétti (Evrópuréttur - stofnanir ESB/EES/Schengen) við lagadeild Háskóla Íslands 2001-2002.

Fyrirlestrar á ýmsum sviðum, bæði á opnum og lokuðum fundum og ráðstefnum hér á landi og erlendis, svo og við kennslu í refsirétti og afbrotafræði við Háskólann í Reykjavík, í stjórnunarnámi Lögregluskóla ríkisins og Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands, í MBA námi við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík, kennslu í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands og á námskeiðum og netráðstefnu á vegum CEPOL, Evrópska lögregluskólans. Meðal umfjöllunarefna hafa verið:

Á sviði lögreglu- og öryggismála o.fl.:

Aðbúnaður gæsluvarðhaldsfanga (Ensuring purposeful occupation in remand prisons).

Aðgerðir gegn hryðjuverkum.

Aldursmörk lögreglumanna.

Alþjóðleg lögreglusamvinna og réttaraðstoð í sakamálum.

Auknar rannsóknarheimildir lögreglu.

Áfengisstefna – afstaða lögreglu.

Áhrif umhverfis á afbrot og afbrota á umhverfið.

Brot gegn valdstjórninni.

Eftirlitsstarfsemi lögreglu – reglur og eftirfylgni þeirra.

Framsal sakamanna og gagnkvæm réttaraðstoð í sakamálum.

Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu og persónuvernd. Upptaka af ráðstefnu.

Góðkunningjar lögreglunnar á Facebook.

Heimilisofbeldi – leiðir og úrræði.

Hlutverk og verkefni lögreglu.

Kynbundið ofbeldi frá sjónarhóli lögreglunnar.

Lögreglan, börn og unglingar.

Lögreglan, lýðræði og samfélagsmiðlar.

Lögreglan, mótmæli og tjáningarfrelsi.

Mansal og vændi.

Málefni útlendinga.

Meðferð nauðgunarmála hjá lögreglu.

Mótmæli – hlutverk lögreglu.

Notkun samfélagsmiðla við löggæslu (Social Media and Policing).

Nýsköpun í opinberum rekstribreytt skipulag löggæslu á höfuðborgarsvæðinu.

Nýsköpun í opinberum rekstrinotkun samfélagsmiðla á sviði löggæslu.

Nýsköpun á sviði umferðarlöggæslu og áhrif á tíðni umferðarslysa.

Ofbeldi gegn lögreglumönnum.

Rannsókn kynferðisbrota gegn börnum.

Rannsóknarheimildir lögreglu (Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning).

Réttarstaða mótmælenda.

Réttarstaða þolenda afbrota og bætur til brotaþola.

Samfélagsmiðlar og lögregla – lögreglan á Facebook og Twitter.

Samfélagsþjónusta í stað hefðbundinna refsinga (Community service as an alternative to traditional punishment).

Samstarf lögreglu og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga.

Símhleranir við rannsóknir sakamála.

Skipulag lögreglumála.

Skipulögð glæpastarfsemi.

Social Media – New way in policing.

Stjórnun lögreglu á erfiðum tímum (Efficient police management in time of crisis).

Strategic impact of Social Media on the police (fyrirlestur á netráðstefnu CEPOL).

Tengsl örvandi vímuefnaneyslu við ofbeldi og önnur lögbrot.

Tölvunotkun ungmenna – leiðbeiningar frá lögreglu.

Upplýsingastýrð löggæsla (Intelligence Led Policing).

Valdheimildir lögreglu.

Verkefni lögreglunnar í kjölfar efnahags- og bankakreppu (Politiets oppgave i kjølvandet af bank- og økonomikrise).

Vitnavernd (Vidnebeskyttelse).

Öryggismál á stofnunum og hlutverk lögreglu.

Á öðrum sviðum:

Aðgengi að lagagögnum á netinu.

Aukin þjónusta með minni tilkostnaði – notkun upplýsingatækni við stjórnun stofnana.

Aukinn hreyfanleiki ríkisstarfsmanna.

Áfengisstefna.

Áherslur og ábendingar forstöðumanna um hagræðingu í rekstri hins opinbera.

Breytingastjórnun hjá hinu opinbera.

ESB, EES og Schengen samstarfið, samanburður og yfirlit.

Fjárlagagerð.

Gerð rekstraráætlana og stjórnun opinberra stofnana.

Góður starfsandi á tímum niðurskurðar.

Löggjöf um málefni útlendinga.

Nýsköpun í opinberum rekstri.

Réttarstaða kynskiptinga samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu.

Réttindi og skyldur forsjárlausra foreldra.

Ræðumennska og ræðuskrif.

Sjálfræði aldraðra samkvæmt lögræðislögum.

Stjórnun ríkisstofnana á tímum efnahagslegrar óvissu (erindi).

Ýmsir fyrirlestrar um umferðarmál og umferðaröryggismál.

Þvinguð meðferð á grundvelli lögræðislaga.


Viðurkenningar og styrkir

Heiðursskjöldur Sjóvár 25. nóvember 2008. Viðurkenning fyrir framúrskarandi störf í almannaþágu.

Vefhetja ársins 2011 á NEXPO vefverðlaununum 27. janúar 2012.

 


Sérsvið

Sakamálaréttarfar, löggæsla, framsal sakamanna og gagnkvæm réttaraðstoð í sakamálum, Schengen-samningurinn, EES, refsiréttur, stjórnsýsluréttur, persónuréttur, þ. á m. lögræðislög, persónuvernd, friðhelgi einkalífs og fjölskyldulífs, samfélagsmiðlar.


Þjónusta

Í þróunarnefnd Háskóla Íslands (1993 - 1995).

Ritari kirkjulaganefndar (1996 - 1997).

Ritari nefndar til undirbúnings gildistöku lögreglulaga nr. 90/1996 og laga um breyting á lögum um meðferð opinberra mála nr. 84/1996 (1996 - 1997).

Formaður nefndar um aldurssamsetningu lögreglumanna (1997 - 1999).

Ritari nefndar um forvarnir gegn heimilisofbeldi, hjálparúrræði fyrir þolendur og meðferðarúrræði fyrir gerendur (1997 - 1998).

Formaður nefndar um miðlun lagagagna á netinu (1997 - 1998).

Í valnefnd Lögregluskóla ríkisins (1997 - 1999).

Í nefnd er leita skyldi leiða til að stemma stigu við ölvunarakstri (1997 - 1999).

Formaður nefndar um stjórnsýslu bifreiðamála (1998 - 1999).

Í starfsleyfisnefnd alþjóðlegra viðskiptafélaga (1998 - 1999).

Í vegsvæðanefnd (1998 - 2000).

Í samninganefnd Íslands við gerð samnings við framkvæmdastjórn ESB f.h. ríkja ESB um meðferð hælisbeiðna (1999 - 2000).

Í samninganefnd Íslands við gerð samstarfssamnings við Europol (2000 - 2001).

Í undirbúningsnefnd vegna fundar utanríkisráðherra NATO ríkja (2001).

Í framkvæmdanefnd vegna stofnunar Umferðarstofu (2002).

Í nefnd um málefni alvarlega geðsjúkra einstaklinga (2002 - 2007).

Settur skrifstofustjóri Hæstaréttar Íslands vegna ráðningar í stöðu dómvarðar (2003).

Í stýrihópi um gerð siglingaverndaráætlunar fyrir Ísland (2003 - 2004).

Formaður viðræðuhóps um löggæslu í Reykjavík (2003 - 2007).

Formaður verkefnisstjórnar um nýskipan lögreglumála (2003 - 2005).

Formaður happdrættisráðs Sambands íslenskra berklasjúklinga (2004-2006).

Fulltrúi Íslands í aðgerðahópi gegn skipulagðri glæpastarfsemi (Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region) (2004 - 2006).

Formaður framkvæmdanefndar um nýskipan lögreglumála (2005).

Í nefnd um aðgerðir vegna hugsanlegs heimsfaraldurs af völdum inflúensu (2005 - 2006).

Varaformaður almannavarnaráðs (2006).

Í starfshópi um öryggismál (2006).

Í viðræðunefnd vegna endurskoðunar varnarsamnings við Bandaríkin (2006).

Falið af dóms- og kirkjumálaráðherra að gera tillögur um bráðabirgða- og framtíðarskipulag þyrlubjörgunarmála (2006).

Formaður þyrlunefndar dóms- og kirkjumálaráðherra (2006 - 2007).

Formaður nefndar um málefni langt leiddra áfengis- og vímuefnaneytenda (2007 - 2008).

Í stjórn Lögreglustjórafélags Íslands (2006 - 2008).

Í stjórn Félags forstöðumanna ríkisstofnana (2007 - 2011).

Í starfshópi fjármálaráðherra um aðhalds- og sparnaðaraðgerðir í opinberum rekstri (2009 - 2011).

Í stjórn Krabbameinsfélags Íslands (2010 -).

Í starfshópi fjármálaráðherra um stöðu, starfsskilyrði og kjör forstöðumanna (2011 - 2012). 

Þátttaka og stjórn á sendinefndum Íslands á fundum sérfræðinga og embættismanna í Schengen samstarfinu. Má þar nefna embættismannanefnd um lögreglu- og sakamálasamvinnu (36. gr. nefndin), stýrinefnd um hælismálefni, landamæri og innflytjendur (SCIFA) og sérfræðinganefndir um lögreglusamvinnu, fíkniefnasamvinnu, refsirétt, gagnkvæma aðstoð í sakamálum, landamæraeftirlit, Schengen upplýsingakerfið, innflytjendamálefni o.fl.

Þátttaka í nefndum á vettvangi Evrópuráðsins um framsal sakamanna og gagnkvæma aðstoð í sakamálum, sérfræðinganefnd um lög og upplýsingatækni, embættismannanefnd um aukna skilvirkni í réttarkerfinu (CEPEJ) og varafulltrúi í GRECO, ríkjanefnd gegn spillingu.


Útgáfur

 

RITSTÖRF OG GREINAR

 

Orator 65 ára: Hugmyndir og sóknarfæri. Úlfljótur, 1. tbl. 1994.

Friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta samkvæmt 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Úlfljótur, 3.-4. tbl. 1996.

Umfjöllun um bók Páls Hreinssonar um upplýsingalögin. Úlfljótur, 3. tbl. 1997.

Lagabókmenntir 1990-1996. Tímarit lögfræðinga, 3. hefti 1997.

Hvernig býr lagadeild laganema undir lögfræðistörf. Úlfljótur, 4. tbl. 1998.

Deeply involved in the European project – Membership of Schengen. Kafli í bókinni Iceland and European Integration – On the edge. Routledge, London 2004.

Full þátttakaka í Evrópuverkefni – Aðild að Schengen-samstarfinu. Rannsóknir í félagsvísindum V. Háskólaútgáfan 2004.      

Breytingar á skipulagi lögreglu og ákæruvalds. Tímarit lögfræðinga, 1. hefti 2006.

Rannsókn kynferðisbrota gegn börnum. Hinn launhelgi glæpur - Kynferðisofbeldi gegn börnum. Ritstjóri Svala Ísfeld Ólafsdóttir. Reykjavík 2011.

Rannsóknir sakamála og heimildir lögreglu. Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 2011.

Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning. Grein frummælanda á norræna lögfræðingaþinginu í Stokkhólmi 2011.

Lögreglan og samfélagsmiðlar. Vefútgáfa Tölvumála, júní 2012.

Viðurkenningin hvatning til frekari dáða. Nýsköpunarvefur, júní 2012.

Forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu og persónuvernd. Tímaritið Lögfræðingur 2013.

Ýmsar greinar í Morgunblaðinu, Fréttablaðinu o.fl. dagblöðum, einkum um löggæslumálefni.

  

SKÝRSLUR O.FL.

 

 Skýrsla nefndar um stjórnsýslu bifreiðamála, október 1998 (meðhöfundur og formaður nefndar).

Skýrsla nefndar um aðgengi að lagagögnum á veraldarvefnum, apríl 1999 (aðalhöfundur og formaður nefndar).

Skýrsla nefndar um aldurssamsetningu lögreglumanna, desember 1999 (aðalhöfundur og formaður nefndar).

Skýrsla nefndar um málefni alvarlega geðsjúkra einstaklinga, apríl 2003 (aðalhöfundur og nefndarmaður).

Skýrsla verkefnisstjórnar um nýskipan lögreglumála, janúar 2005 (aðalhöfundur og formaður verkefnisstjórnar).

Tillögur framkvæmdanefndar um nýskipan lögreglumála, október 2005 (aðalhöfundur og formaður framkvæmdanefndar).

Viðbótarskýrsla framkvæmdanefndar um nýskipan lögreglumála, desember 2005 (aðalhöfundur og formaður framkvæmdanefndar).

Skýrsla viðræðuhóps um löggæslu í Reykjavík, mars 2006 (aðalhöfundur og formaður viðræðuhóps).

Þyrlubjörgunarþjónusta á Íslandi – Tillögur að framtíðarskipulagi, júlí 2006 (aðalhöfundur og formaður nefndar) 

Þyrlurekstur Landhelgisgæslu Íslands – þróun og tillaga um framtíðarlausn, mars 2007 (aðalhöfundur og formaður viðræðuhóps).

Tillögur starfshóps um vinnuumhverfi forstöðumanna, apríl 2012 (meðhöfundur og nefndarmaður).

  

LAGAFRUMVÖRP

 

 Frumvarp til laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, þskj. 557, 301. mál, 121. löggjafarþing (ritari nefndar).

Frumvarp til lögræðislaga, þskj. 707, 410. mál, 121. löggjafarþing (aðstoð við nefnd).

Frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum (stjórnsýsla umferðarmála, Umferðarstofa o.fl.), þskj. 1051, 652. mál, 127. löggjafarþing (aðalhöfundur).

Frumvarp til laga um breyting á almannavarnalögum o.fl. (stjórnsýsla almannavarna), þskj. 702, 464. mál, 128. löggjafarþing (meðhöfundur).

Frumvarp til laga um fullnustu refsinga, þskj. 379, 336. mál, 131. löggjafarþing (meðhöfundur að endurgerð frumvarpsins).

Frumvarp til laga um breyting á lögreglulögum og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í héraði (nýskipan lögreglumála), þskj. 759, 520. mál, 132. löggjafarþing (aðalhöfundur).

     


Aðrir vefir

http://www.linkedin.com/pub/stefan-eiriksson/42/419/201