Deild:  


Margrét V Kristjánsdóttir, dósent

Deild:Samfélagssvið / Lagadeild 
Aðsetur:3. hæð Mars 
Sími:5996223   GSM: 8206223 
Netfang:margretvalaru.is 
Vefur:http://www.ru.is/starfsfolk/margretvala

Menntun

2006 MPA frá félagsvísindadeild Háskóla Íslands 

1997 Åbo Akademy University, Advanced Course on the International Protection of Human rights hjá Institute for Human Rights.


1994 LL. M frá University of Texas  at Austin, School of Law.

1992 Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi

1989 Háskóli Íslands, lagadeild, kandídatspróf

1984 Leiðsögumannaskólinn- heimild til leiðsagnar á ensku og hollensku

1983 Stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands

1981 VWO 5 Atheneum, Lely Lyceum, Amsterdam

1980 Verslunarpróf frá Verslunarskóla Íslands


Starfsferill

2006  Lektorvið lagadeild Háskólans í Reykjavík.

2004-2005 Stundakennari og aðjúnkt við lagadeild Háskólans í Reykjavík, kennslugrein: stjórnsýsluréttur.

2001- 2005  Sjálfstætt starfandi lögmaður, Lögmönnum Höfðabakka og Lögmannsstofaunni Skeifunni.

2002  og 2003 Kennsla í stjórnsýslurétti í námi Endurmenntunar HÍ í opinberri stjórnsýslu og stjórnun og Símenntun Háskólans á Akureyri (2002).
 
1995-2001 Lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis.

1995 Deildarstjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.

1994-1995 Fulltrúi hjá Jónasi A. Aðalsteinssyni hrl. 
 
1989-1991 Fulltrúi hjá Jónatan Sveinssyni hrl. og Hróbjarti Jónatanssyni hrl. á Almennu málflutningsstofunni

Kennsluferill í HR

2020-3L-720-ENESEndurskoðun og eftirfylgni stjórnvaldsákvarðana“
2019-3L-899-ML15ML- ritgerð
2019-3L-724-ADGCStjórnsýsluréttur – Verkefni stjórnvalda, valdmörk og fleira
2019-1L-611-BACRBA ritgerð
2019-1L-899-ML15ML- ritgerð
2019-1L-401-STJRStjórnsýsluréttur
2018-1L-401-STJRStjórnsýsluréttur
Meira...

Rannsóknir

Ritstörf og rannsóknir:
2009:
-"Neyðarlögin" og stjórnsýsluréttur. Stjórnmál og stjórnsýsla, veftímarit, 2. tbl. 2009.
-Inntak og beiting 15. gr. stjórnarskrárinnar. Tímarit Lögréttu, 1. hefti 2009. Meðhföfundur Ragnhildur Helgadóttir.
2008:
Endurskoðun ákvarðana um fjárhagsaðstoð samkvæmt lögum nr. 50/1992. Tímarit lögréttu 3. hefti 2008
2007:
Fremst(ur) meðal jafningja. Tímarit Lögréttu, félags laganema við Háskólann í Reykjavík, 2. hefti, 4. árg. 2007.
2006 :
-Fyrirkomulag stjórnsýslu kolvetnismála - verkefni samkvæmt V. kafla laga nr. 13/2001. Grein byggð á verkefni fyrir iðnaðarráðuneytið sem jafnframt var lokaritgerð í MPA námi við HÍ.
-Fyrirkomulag stjórnsýslu kolvetnismála - Innri stjórnsýsla, hlutverk   iðnaðarráðherra/Orkustofnunar. Verkefni Auðlindaréttarstofnunar HR fyrir iðnaðarráðuneytið.
-Fyrirkomulag stjórnsýslu kolvetnismála. MPA ritgerð frá Háskóla Íslands.
2004-2005:
Undirbúningur fyrir veitingu leyfa til rannsóknar og vinnslu kolvetnis. Unnið fyrir samráðsnefnd um landgrunns- og olíuleitarmál. Orkustofnun 2006.
2002:
Skýrsla Íslands um kynferðislegt ofbeldi á börnum og réttarkerfið. Barnaheill 2002
Kynferðislegt ofbeldi á börnum og réttarkerfið. Lögmannablaðið, 8(4) 2002.
1998-2000:
Gender Equality and Access to Employment, verkefni á vegum Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands, uppfært handrit 2005.
1997:
Jafnrétti við starfsráðningar, Tímarit lögfræðinga, 50(4) 1997.
1995:
Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, umsögn Lögmannafélags Íslands um frumvarp til stjórarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. LMFÍ 1995.
1994:
A Practical Approach Towards the Eradication of Female Circumcision, lokaverkefni í LL.M námi frá The University of Texas School of Law.
The Colourblind Constitution, A book review, námsritgerð í LL.M námi
A bill of right for South Africa, námsritgerð í LL.M námi
1989:
Ráðstafanir 62. hgr. alm. hgl. gagnvart ósakhæfum brotamönnum og þeim sem árangurslaust þykir að refsa sökum geðrænna annmarka. Kandidatsritgerð frá lagadeild Háskóla Íslands.
Í vinnslu:
-Rannsókn í tengslum við forverkefnisstyrk frá Rannís (jan 2008) vegna verkefnisins: Málsmeðferð og mat á samlegðaráhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.
Þátttakandi í tveimur þverfaglegum rannsóknarverkefnum sem hafa hlotið styrk úr umhverfis- og orkurannsóknarsjóði Orkuveitu Reykjavíkur:
 -Möguleikar við gerð reglna um losun gróðurhúsalofttegunda og áhrif þeirra. (Verkefnisstjóri: Ágúst Valfells lektor í tækni- og verkfræðideild HR)
-Umhverfismat áætlana & mat á umhverfisáhrifum framkvæmda – tengsl og samþætting.
(Verkefnisstjóri: Ásdís Hlökk Theodórsdóttir aðjúnkt í tækni- og verkfræðideild HR)
 
Erindi á málþingum og ráðstefnum
2009:
-Inntak og beiting 15. gr stjórnarskrárinnar. Erindi við afhendingu rannsóknarstyrks Bjarna Benediktssonar 2009
2008:
-Með lögum skal (nýtt land byggja" Erindi á fundi Lagadeildar HR í tilefni setningu "neyðarlaganna"
-Inntak og beiting 15. gr. stjórnarskrárinnar. Erindi á Lagadögum 2008. Málstofa IV: Áhrif Alþingis á stjórnarráðið - fræði og raunveruleiki.
-Skipun héraðsdómara - Takmarkar álit dómnefnda vald dómsmálaráðherra? Erindi á málfundi Lögréttu HR janúar 2008.
2006.
Fyrirkomulag stjórnsýslu kolvetnismála. Erindi á fundi vegna olíuleitarverkefnis. Orkugarði 10. janúar 2006

2004:
Fremst(ur) meðal jafningja. Erindi á aðalfundi lögfræðingafélags Íslands. Grand Hótel 11. nóvember 2004

2002:
Evrópuverkefni Save the Children samtakanna- skýrsla Íslands. Erindi á málþingi Barnaheilla: Börn og réttarkefið – kynferðisbrot gegn börnum-. Grand Hótel, 26. nóvember 2002.

Kynferðislegt ofbeldi á börnum og réttarkerfið. Kynning á stöðu mála á Íslandi á málþingi Save The Children Europe Group. Kaupmannahöfn 22. – 23. október 2002

1999:
Jafnrétti kynjanna við stöðuveitingar. Erindi á ráðstefnu Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands um rannsóknarverkefnið: Jafræðisreglan í stjórnskipunarlögum, Evrópurétti og alþjóðlegum rétti. Hótel Örk í Hveragerði, 24.-25. september 1999

1997:
Jafnrétti við starfsráðningar. Erindi á ráðstefnu á vegum Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands um jafnréttisreglu í stjórnskpunarlögum og Evrópurétti. Hótel Saga 22. mars 1997

Viðurkenningar og styrkir

-Forverkefnisstyrkur frá Rannís (jan 2009) vegna verkefnisins: Málsmeðferð og mat á samlegðaráhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum.

Styrkur úr sjónum Rannsóknarstyrkir Bjarna Benediktssonar í apríl 2008 ásamt Ragnhildi Helgadóttur vegna verkefnisins Inntak og beiting 15. gr. stjórnarskrárinnar.


Sérsvið

Stjórnsýsluréttur
Mannréttindi
Auðlindaréttur

Tengsl við atvinnulíf

Sjá rannsóknir

Þjónusta

Helstu félags- og trúnaðarstörf

2009

Nefnd skipuð af forsætisráðherra um um endurskoðun upplýsingalaga.

2008:

Í stjórn Lögfræðingafélags Íslands 2008-

Í fagráði REYST orkuskóla


Frá 2006:

Í Siðanefnd HR

Frá 2005:

Í stjórn Auðlindastofnunar HR .

Í kennsluþróunarráði lagadeidlar HR. Formaður frá 2009.

Varamaður í rannsóknarnefnd umferðarslysa (2004-2005 og frá 2005 til fimm ára).

2005-2006:

Nefnd um siðareglur HR.

2003-2005:

Í stjórn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands.

2002-2004:

Varamaður í stjórn Lögmannafélags Íslands.

1997-1998:

Í stjórn fræðslusamtaka um kynlíf og barneignir f.h. KRFÍ

1995-1997:

Í stjórn Kvenréttindafélags Íslands.

1995-1998:

Í foreldraráði Selásskóla.

1995:

Nefnd á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til að gera tillögur að reglugerðum á grundvelli 30. gr. laga nr. 48/1988, um fangelsi og fangavist.

1992-1993:

Formaður Málfundafélags Verslunarskóla Íslands 1992-1993 og í stjórn nemendafélags skólans.

1979-1980:

Í stjórn Málfundafélags Verslunarskóla Íslands.


Útgáfur

Sjá rannsóknir.