Viðskipta- og hagfræðideild
Viðskipta- og hagfræðideild
Deildarforseti:Dr. Jón Þór Sturluson
Vefpóstur:vd@ru.is
Vefsíða:http://www.ru.is/vd
KennararSkoða
BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein
BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein
Annir:6
Ár:3
Einingar:180
Um námsleiðinaBSc-nám í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein samtvinnar þekkingu í viðskiptafræði og tölvunarfræði með það að markmiði að nemendur öðlist þekkingu í stjórnun og rekstri fyrirtækja auk tæknilegrar kunnáttu. Námið byggir á almennum viðskiptafræðigreinum eins og fjármálum, reikningshaldi, rekstrarhagfræði, markaðsfræði og stjórnun auk námskeiða í tölvunarfræði eins og forritun, hugbúnaðarfræði og viðskiptagreind. 
HæfniviðmiðSkoða
Námsstig1
FagréttindiBSc í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein
Vorönn/Spring 2024
Viðskiptagreind SkyldaI-707-VGBI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagTD-Staðarnám-12 vikna
Kennari
Freyr Friðfinnsson
Lýsing
Viðskiptaumhverfið er stöðugt að breytast og verður sífellt flóknara. Fyrirtæki og stofnanir eru undir álagi að bregðast hratt við breyttum skilyrðum og iðka nýsköpun í rekstri. Slík verkefni krefjast lipurðar og þess að skipulagið styðji tíðar, tímanlegar og oft flóknar ákvarðanir tengdar stefnu og rekstri. Ákvarðanataka undir þeim skilyrðum krefst töluverðs magns af viðeigandi gögnum, upplýsingum og þekkingu sem krefjast skipulags sem styður nánast rauntíma vinnslu og krefst venjulega tæknilegs stuðnings upplýsingakerfa.Þessi áfangi gengur út á að nota greiningu gagna sem tæknilegan stuðning við ákvarðanatöku stjórnenda. Hann leggur áherslu á fræðilega grunn ákvarðanatökukerfa sem og þær hugbúnaðarlausnir sem eru aðgengilegar. Áfanginn fer yfir grunnhugtök þeirra aðferða sem nýta þessar lausnir til viðskiptalegs ávinnings.
Námsmarkmið
 • Þekki hugtakið viðskiptagreind og geti fjallað um það út frá fræðilegu, tæknilegu og viðskiptalegu sjónarmiði.
 • Skilji uppbyggingu viðskiptagreindarlausna, mikilvægi á notkun viðskiptagreindar í viðskiptalífinu og mismunandi tilgang ýmissa verkfæra sem eru notuð í viðskiptagreind.
 • Geti byggt upp gagnalíkan, búið til greiningar og veitt ráðgjöf varðandi framsetningu gagna.
 • Geti unnið með Microsoft Azure skýjalausnir til að stjórna og sýsla með gögn.
 • Geti unnið með Microsoft Azure Data Mining Studio til að gera gagnanámunarlíkön.
 • Geti unnið með Microsoft PowerBI til að búa til mælaborð.
 • Geti skilgreint hæfnisetur (BICC) og mótað stefnu fyrir fyrirtæki í viðskiptagreind.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Gagnaskipan ValnámskeiðT-201-GSKI6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagTD-Staðarnám, HMV - 12 vikna
Kennari
Friðrik Snær Tómasson
Lýsing
Í þessu námskeiði er fjallað um ýmiss konar gagnaskipan, eins og tengda lista, stafla, biðraðir, tré og tætitöflur. Jafnframt er farið í endurkvæma forritun og röðunaralgrím. Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða. 
Námsmarkmið
 • Geti borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt.
 • Geti lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.
 • Geti lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar.
 • Geti lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits.
 • Geti skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: fylki, tengdir listar, staflar, biðraðir, tré og tætitöflur.
 • Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista.
 • Geti útfært einföld endurkvæm föll.
 • Geti hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli.
 • Geti skrifað forrit sem beitir erfðum og fjölvirkni til að leysa tiltekið vandamál.
 • Geti skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu.
 • Geti beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum.
 • Geti notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra.
 • Geti hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt.
 • Geti valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Gagnasafnsfræði SkyldaT-202-GAG16 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagTD-Staðarnám, HMV - 12 vikna
Kennari
Björn Þór Jónsson
Lýsing
Námskeiðið er hagnýt kynning á upplýsingastjórnun almennt og töflugagnagrunnum sér í lagi, og tekur fyrir eftirfarandi efni: hlutverk og þætti gagnagrunnskerfa; venslalíkanið, þar á meðal hugtök þess og fyrirspurnamál; líkanagerð með einindavenslaritum og breytingu þeirra í gagnagrunnsskemu; alla helstu þætti SQL fyrirspurnamálsins, í djúpri yfirferð, þar á meðal gagnastjórnunarskipanir (DDL), gagnabreytingarskipanir (DML), flóknar fyrirspurnir, sýnir, stefjur, gikki og hreyfingar; hugtök er lúta að hreyfingum og stjórnun gagnagrunna; og, að lokum, stutt umræða um önnur gagnalíkön og aðferðir, þar á meðal ómótaða gagnagrunna, upplýsingaheimt og “gagnagnótt”.
Námsmarkmið
 • Geti rætt mótaða og ómótaða gagnagrunna fyrir samfélag og fyrirtæki, þar á meðal persónuvernd og siðferðileg málefni, aðgengi og varðveislu
 • Geti lýst hugtökum og mælitölum sem tengjast áreiðanleika, skalanleika, skilvirkni og markvirkni.Geti lýst helstu þáttum og hlutverkum gagnasafnskerfa.
 • Geti lýst og borið saman algeng gagnalíkön.
 • Geti lýst helstu grundvallaratriðum venslalíkansins.
 • Geti lýst helstu grundvallaratriðum hreyfinga.
 • Geti lýst helstu umsjónaraðgerðum gagnagrunna.
 • Geti rætt hugtök og aðferðir fyrir ómótuð gögn og upplýsingaheimt.
 • Geti rætt helstu aðferðir við geymslu og meðferð mikils gagnamagns.
 • Geti skrifað SQL skipanir til að búa til heildstæðan venslagagnagrunn.
 • Geti skrifað SQL skipanir til að setja inn, eyða og breyta gögnum.
 • Geti skrifað einfaldar og flóknar SQL fyrirspurnir til að sækja gögn, þar með talið töflutengingar, samsöfnun, undirfyrirspurnir, hreiðraðar undirfyrirspurnir og töfludeilingu.
 • Geti skrifað einfaldar gagnasýnir, stefjur, gikki og hreyfingar.
 • Geti skrifað fyrirspurnir í töflualgebru og töflureikningi.
 • Geti gert líkan af gagnaþörfum og skilyrðum með einindavenslalíkaninu.
 • Geti breytt einindavenslalíkani í samsvarandi töfluskema.
 • Geti fært töfluskema á staðalform.Geti valið og búið til viðeigandi vísa fyrir einfaldar gagnagrunnsfyrirspurnir og -skilyrði.
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Vefforritun SkyldaT-213-VEFF6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
SkipulagTD-Staðarnám, HMV - 12 vikna
Kennari
Harpa Guðjónsdóttir
Lýsing
Námskeiðið mun kynna grunnatriði við gerð vefkerfa og hönnunarmynstra tengdum þeim. Áherslan verður á samskiptamáta og staðla sem eru sameiginlegir með öllum vefkerfum, ásamt þeim grunnatriðum úr hlutbundinni forritun sem eru notuð við útfærslu vefkerfa. Nemendur munu einnig læra að auka öryggi vefkerfa, hvernig meðhöndla skuli villur, læra grunnatriðin í hvernig eigi að skrifa og nota vefþjónustur, og um bestu venjur við útfærslur þeirra. Þá munu nemendur læra hvernig tengjast skuli gagnagrunnum og öðrum gagnageymslum. Að lokum mun framtíðin í vefforritun verða skoðuð.
Námsmarkmið
Knowledge and comprehension •define and contrast client-side and server-side web applications •summarise the content of HTTP requests and responses •list different HTTP verbs and explain their purpose •explain the features of the different HTTP verbs •define and explain key language concepts of HTML, CSS, and JavaScript •define accessibility for web applications and give examples for accessible/not accessible code •predict the behaviour and look of a web application based on its source code •predict the behaviour of asynchronous JavaScript code •discuss web application testing and contrast different testing techniques •summarise the different principles of RESTful APIs •discuss the correctness of HTTP response status codes for different REST endpoints •list and explain the most important web security threats according to the OWASP TOP 10 Application and analysis •develop basic client-side web applications using HTML, CSS, and JavaScript •make use of AJAX to enrich web applications with asynchronous behaviour •debug and test basic client-side web applications •analyse web application source code for errors •choose the correct HTTP request method for different REST endpoints •build a RESTful backend application using Node.js and Express.js •analyse an existing RESTful API and point out shortcomings •deploy a server-side JavaScript application to an online cloud provider •test and debug server-side JavaScript code •develop tests for common web security threats •inspect web application source code for potential security threats Synthesis and evaluation •propose improvements to web application source code •improve existing web application source code •assess existing code for errors and security vulnerabilities •compare different testing techniques for web applications •design a RESTful API according to given requirements •convert a backend API so that it conforms to the REST style •debate the importance of testing and debugging for web application development
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Verklegt námskeið 2 SkyldaT-220-VLN26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararT-111-PROG, Forritun
T-202-GAG1, Gagnasafnsfræði
T-213-VEFF, Vefforritun
T-216-GHOH, Greining og hönnun hugbúnaðar
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Arnar Leifsson
Ólafur Jónsson
Lýsing
Nemendur vinna raunhæft verkefni í fjölnotendaumhverfi. Markmið námskeiðsins er að nemendur greini, hanni og smíði keyrsluhæft notendaforrit sem vinnur með gögn í vensluðu gagnasafni. Kennarar hafa eftirlit með verkefninu, fylgjast með þátttöku hvers og eins og leiðbeina eftir þörfum. Nemendur leggja fram verkefni í lok námskeiðs, afhenda verkefnisskýrslu, halda kynningu á lokaafurð og svara spurningum prófdómara.
Námsmarkmið
Þekking: Þekki forritun í Internetumhverfi. Þekki hvernig hönnun á meðalstóru kerfi getur litið út. Þekki grunnatriðin í einingaprófunum. Þekki hvað þarf til að skilgreina og framkvæma kerfispróf. Leikni: Kunni að greina, hanna og skrifa meðalstórt vefforrit sem byggist á vensluðum gagnasöfnum í fjölnotendaumhverfi. Hafi öðlast reynslu af því að vinna í hóp að smíði meðalstórs kerfis. Kunni að skrifa skýrslur sem lýsa einstökum þáttum þróunarferlisins. Kunni að nota samstæðustjórnunarkerfi til að halda utan um afurðir verkefnis. Hafi fengið þjálfun í kynningum á verkefnum. Hæfni: Geri sér grein fyrir hve mikil vinna liggur að baki smíði meðalstórs vefkerfis. Viti hvaða verkþættir eru nauðsynlegir í þróunarferli meðalstórs vefkerfis.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rekstrarhagfræði I SkyldaV-201-RHAG6 Einingar
Ár3. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-103-THAG, Þjóðhagfræði
V-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
Kennari
Axel Hall
Lýsing
Í námskeiðinu verður farið yfir nokkur helstu hugtök rekstrarhagfræðinnar á borð við framboð og eftirspurn, teygnihugtök og áhrif ólíkra þátta á niðurstöðu á markaði. Fjallað verður um val neytandans á markaði og könnuð áhrif breytinga á verði og tekjum á ákvarðanir neytenda og tengt við eftirspurn. Áhersla er lögð á hefðbundin viðfangsefni rekstarhagfræðinnar, s.s. nytjaföll og hegðun neytenda á markaði, framleiðslu-, kostnaðar- og hagnaðarföll fyrirtækja, fullkomna samkeppni, og einokun. Tæki velferðarhagfræði verða notuð til skýra skilvirkni markaða. Leitað verður svara við spurningunni um hlutverk stjórnvalda á mörkuðum og áhrif þeirra á viðskipti og velferð. Þá verða skoðaðar kenningar um almennt jafnvægi í efnahagslífinu og greining á velferð því tengdu.
Námsmarkmið
Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan rekstrarhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennan skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins. Þetta felur m.a. í sér að nemendur: •Kunni skil á helstu lögmálum efnahagslífsins á sviði deildarhagfræði. •Hafi getu til að lýsa hegðun neytenda á markaði. •Kunni skil á helstu kenningum um fyrirtækið, framleiðslu- og kostnaðaraðstæður •Hafi skilning á virkni markaða. •Fái ítarlega innsýn í starfsemi fyrirtækja á markaði. •Skilji helstu kenningar velferðarhagfræði um áhrif skatta, tolla og innflutningskvóta. Leikni: •Séu færir um að nýta sér grunnþætti rekstrarhagfræðinnar við ákvörðunartöku. •Geti sett fram og leyst hagnýt líkön í rekstrarhagfræði. •Hafi tök á greiningu á atferli neytenda og starfsemi fyrirtækja á markaði •Hafi öðlast greiningarhæfni til að lýsa verðstefnu fyrirtækja í ljósi kenninga rekstrarhagfræðinnar við markaðsskilyrði samkeppni. Hæfni: •Hafi náð tökum á að leysa hagnýt verkefni á sviði rekstrarhagfræði. •Öðlist getu til að nýta rekstrarhagfræði við greiningu hagrænna viðfangsefna. •Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan rekstrarhagfræði.
Námsmat
Vikuleg skilaverkefni, miðannarpróf, lokapróf. Með vikulegum verkefnum er markmiðið að nemendur nái að tileinka sér þekkingu og leikni sem prófað er úr í miðannar- og lokaprófi. Miðannar- og lokapróf reyna á og prófa hvort nemandi búi yfir framangreindum lærdómsviðmiðum þannig að í lok námskeiðs hafi öðlast hæfni í rekstrarhagfræði.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.
TungumálÍslenska
Rekstrargreining SkyldaV-202-REGR6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararV-108-REHA, Reikningshald
SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og dæmatímar
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Fjallað verður um grundvallaratriði í rekstrarbókhaldi, m.a. hegðun/tegundir kostnaðar og áhrif á rekstrarvogun (Operating Leverage), viðeigandi og nauðsynlegar upplýsingar fyrir ákvörðunartöku, ferlisbókhald (Process Order System), verkbókhald (Job Order System), verkgrundaðan kostnaðarreikning (Activity Based Costing), frammistöðugreiningar, ábyrgðabókhaldskerfi (Responsibility Accounting), kostnaðargreiningu fyrir verðlagningu og notkun og gerð áætlana.
Námsmarkmið
Að námskeiði loknu er stefnt að því að: •Nemendur hafi öðlist skilning á grundvallaratriðum rekstrarbókhalds, samspili þess við fjárhagsbókhald og mikilvægi rekstrarbókhalds sem tækis við ákvarðanatöku, eftirlit og áætlanagerð
Námsmat
Hópverkefni, miðannarpróf og lokapróf
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Fyrirlestrar og dæmatímar
TungumálÍslenska
Stjórnun SkyldaV-203-STJ16 Einingar
Ár3. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagTveir fyrirlestrar á viku.
Kennari
Elmar Hallgríms Hallgrímsson
Katrín Ýr Magnúsdóttir
Lýsing
Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum hvað felst í stjórnun og hvernig hægt er að styðja við árangursríka stjórnun. Fjallað er um skipulagsheildir, einkenni þeirra og uppbyggingu. Helstu viðfangsefni í stjórnun fyrirtækja og stofnana verða kynnt og rædd með tilliti til rekstrarumhverfis og breytinga í atvinnulífi. Stefna og stefnumótun í fyrirtækjum og stofnunum, grunnatriði stjórnskipulags, ytra umhverfi fyrirtækja, tengsl á milli og innan fyrirtækja, æviskeið fyrirtækja og menning fyrirtækja og stofnana og siðferðileg gildi. Þróun og breytingar í fyrirtækjum og stofnunum, ákvarðanataka og ákvarðanatökuferli, ágreiningur og vald innan fyrirtækja og ný viðfangsefni í rekstri og skipulagi fyrirtækja og stofnana.
Námsmarkmið
Nemandi býr yfir:
 • Skilningi á því hvað stjórnun skipulagsheilda felur í sér og hvernig skipulag og skipurit skipulagsheilda hefur áhrif á stjórnun. Að auki, þekking á helstu kenningum um stjórnun og þeim hugtökum sem notuð eru í srtjórnunarfræðum
 • Vitneskju til að útskýra hvað stjórnun er, hvað stjórnendur gera og af hverju stjórnun er mikilvæg. Að auki, skilningur á hvernig stjórnendur nýta þær auðlindir sem skipulagsheildir hafa yfir að ráða til að ná árangri.
 • Innsýn í hvernig stjórnun hefur breyst á undanförnum áratugum, m.a. vegna alþjóðavæðingar og tækniframþróunar.
 • Nemandi býr yfir:4. Getu til að setja sig í spor stjórnanda í að bregðast við áskorunum sem upp koma í stjórnun skipulagsheilda.5. Getu til að hagnýta fræðilega þekkingu í raunverulegum aðstæðumNemandi býr yfir:6. Getu til að greina og leysa viðfangsefni á sviði stjórnunar, bæði sjálfstætt og í virkri samvinnu við aðra.7. Geta til að samþætta þekkingu og leikni, m.a. hugtök, kenningar og fræðilega þekkingu til að leg
  Námsmat
  • Tímaverkefni / Þátttaka (10%)
  Yfir önnina verða lögð fyrir styttri verkefni í tímum sem tengjast efni námskeiðsins hverju sinni. Einkunn verður í samræmi við fjölda tímaverkefna sem lokið er.
  • Hermir—skýrsla (25%)
  Í námskeiðinu munu nemendur taka þátt í nokkuð viðamiklum hermi (e. simulation). Í herminum verður nemendum skipt í litla hópa sem munu keppa sín á milli í að ná árangri við stjórnun fyrirtækis. Ekki verður gefin einkunn fyrir frammistöðu í herminum, heldur fyrir skýrslu sem hver hópur skrifar um reynslu sína af þátttöku í herminum. Skiladagur skýrslunar er 1. apríl 2020 kl. 23:59. Nánari upplýsingar um verkefnið eru væntanlegar fljótlega.
  • Krossapróf (15%)
  Miðannar krossapróf verður haldið í tíma þann 6. mars 2020. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag prófsins verða veittar þegar nær dregur.
  • Lokapróf (50%)
  Lokapróf verður haldið á próftímabili í lok annar—sjá próftöflu þegar hún liggur fyrir. Allt efni námskeiðsins er til prófs og gildir prófið 50% af lokaeinkunn. Gerð er krafa um að nemendur nái a.m.k. 5,0 (4,75) í þessum þætti námsmatsins.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Þetta námskeið, V-203-STJ1 Stjórnun, er 6 ECTS eininga námskeið á BSc stigi í Viðskiptadeild. Almenn skilyrði fyrir skráningu í námskeiðið eru að nemandi sé skráður í nám við Háskólann í Reykjavík.
  • Námskeiðið er kennt tvisvar í viku yfir 12 vikna tímabil, tvær kennslustundir í senn.
  • Kennsla byggir á fyrirlestrum, útskýringum á aðferðum og tækni, ásamt virkri þátttöku nemenda í gegnum umræður og verkefni.
  • Nemendur ná hámarksárangri með virkri þátttöku
  TungumálÍslenska
  Stærðfræði II ValnámskeiðV-204-MAII6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Eðvarð Ingi Erlingsson
  Lýsing
  Í námskeiðinu er fjallað um þau tæki stærðfræðinnar (fylkjareikning og bestun) sem nauðsynlegt er að hafa á valdi sínu og geta beitt í hagfræðilegri greiningu, t.d. í námskeiðum á borð við rekstrarhagfræði og hagrannsóknir. Í fylkjareikningi verður farið í gerðir fylkja, reikningsaðgerðir fylkja, Gauss-Jordan eyðingu, ákveðu og andhverfu fylkja, diffrun fylkja og reglu Cramers. Í hámörkun/lágmörkun verður farið í teygni, keðjuregluna, óhefta bestun (hámörkun/lágmörkun), aðferðir Lagrange og Kuhn-Tucker við bestun með hliðarskilyrðum, setningu um fólgin föll (implicit function theorem) og hjúpsetninguna (envelope theorem).
  Námsmarkmið
   HæfniviðmiðAð loknu þessu námskeiði eiga nemendur að hafa eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni í stærðfræði:Þekking
  • hafa almenna þekkingu og skilning á helstu hugtökum stærðfræðilegrar greiningar og línulegrar algebru.
  • geta lýst helstu hugtökum stærðfræðilegrar greiningar og línulegrar algebru.
  • geta skilið hagfræðigreinar sem nota stærðfræði.
  Leikni
  • geta valið og notað viðeigandi stærðfræðilega aðferð til að leysa dæmi.
  • geta nýtt aðferðir stærðfræðinnar á þann hátt sem við á hverju sinni.
  Hæfni
  • geta nýtt stærðfræðilega greiningu til að setja ályktanir fram á formlegan hátt.
  • geta notað fylkjareikning og bestun í hagfræðilegri greiningu, sér í lagi í rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Lífið í háskóla - Velsæld 1 SkyldaV-212-LIFV1 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Ásgeir Jónsson
  Hildur Katrín Rafnsdóttir
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Hagnýt tölfræði I SkyldaV-303-TOL16 Einingar
  Ár3. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagFyrirlestrar, dæmatímar og skilaverkefni
  Kennari
  Loftur Hreinsson
  Lýsing
  Í upphafi námskeiðs verður farið yfir helstu aðferðir lýsandi tölfræði. Að því búnu verða kenndir helstu mælikvarðar á miðlægni og dreifingu gagna. Þá verður farið yfir helstu hugtök líkindafræða sem undirstöðu tölfræðilegra aðferða. Næst verða teknar fyrir strjálar og samfelldar hendingar og dreifingar þeirra. Fjallað verður um úrtök og úrtaksdreifingar. Þá er komið að kjarna ályktunartölfræðinnar, mati á stikum og prófun á tilgátum. Að lokum verður farið í fylgni og farið yfir aðferð minnstu kvaðrata (e. ordinary least squares, OLS) við aðhvarfsgreiningu með það að markmiði að meta hagnýt línuleg sambönd í viðskiptalífinu. Áhersla verður lögð á að beita aðferðum tölfræðinnar við lausn hagnýtra dæma og verkefna. Lagt verður upp úr því að nemendur geti reiknað dæmi á blaði með aðstoð vasareiknis og í tölvu með Excel og skyldum forritum.
  Námsmarkmið
  Að námskeiði loknu skulu nemendur geta: •Skilgreint grundvallarhugtök í lýsandi tölfræði og ályktunarfræði •Beitt aðferðum tölfræðinnar við lausn hagnýtra dæma og verkefna •Túlkað niðurstöður tölfræðilegra kannana
  Námsmat
  Fyrirlestrar, dæmatímar og skilaverkefni
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  4 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku.
  TungumálÍslenska
  Rekstrarstjórnun SkyldaV-311-OPMA6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
  Skipulag4 fyrirlestrar á viku
  Kennari
  Heiðrún Ingrid Hlíðberg
  Lýsing
  Kynning á rekstrarstjórnun og tengslum hennar við aðra þætti í rekstri fyrirtækja. Þróun rekstrar- og ferlastjórnunar. Markmið og viðfangsefni rekstrarstjórnunar. Áhrif magns og úrvals (vöru- eða þjónustuúrvals) á: ferlahönnun; skipulag vinnusvæðis (layout); val á tækjum og búnaði; og starfahönnun. Eiginleikar aðfangakeðjunnar og stjórnun hennar. Val á stað-setningu. Spár og spálíkön til að spá fyrir um eftirspurn. Áætlanir og stjórnun afkastagetu. Mismunandi leiðir til að bregðast við sveiflum í eftirspurn. Notkun á OEE til að meta afkastagetu. Hagkvæmasta pöntunar- og framleiðslumagn. Kerfi til að stýra birgðum. JIT aðferðir við stjórnun birgða. Framleiðsluáætlanir og MRP. Samhæfður viðskiptahugbúnaður (ERP). Verkefnastjórnun. Mælingar í rekstri fyrirtækja, viðmið (benchmarking) og stefnumiðað árangursmat (balanced scorecard). Gæðaeftirlit og greining gæðavandamála. Umbætur og umbótaaðferðir. Forgangsröðun umbótaverkefna. Róttækar breytingar á viðskiptaferlum (business process reengineering) borið saman við stöðugar (og oft litlar) breytingar (continous improvement). Mótun rekstrarstefnu og tengsl hennar við viðskiptastefnu. Skipulag fyrirtækja og mikilvægi heildarferla í skipulagi fyrirtækja og stefnumótun. Ferlahugtakið og ferlamiðuð fyritæki. Lean stjórnunarkerfið (straumlínustjórnun). Altæk gæðastjórnun (TQM) og Six Sigma.
  Námsmarkmið
  Eftir námskeiðið eiga nemendur að geta: •Útskýrt merkingu hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Gert grein fyrir samhengi hugtaka sem notuð eru í rekstrarstjórnun •Geta beitt aðferðum sem kenndar eru í námskeiðinu til að leysa rekstrarstjórnunarleg viðfangsefni •Geta tekið þátt í umræðum um stjórnun •Útskýrt þau mismunandi stjórnunarkerfi sem kennd eru í námskeiðinu og mismun þeirra
  Námsmat
  Hópverkefni 20%, miðannarpróf 20% og lokapróf 60%
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fyrirlestrar og umræður í tímum þar sem 2 til 3 nemendur vinna saman, verkefni á internetinu, hópverkefni og heimadæmi með útreikningum.
  TungumálEnska
  Strategy Simulation ValnámskeiðV-413-STSI6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Sveinn Viðar Guðmundsson
  Lýsing
  The course aims to introduce strategic planning through an active learning experience. Students will prepare and implement their own strategic plan through the simulation platform. Key concepts and methodologies include the generic strategy, strategic objectives and goals, customer service, operations, human resources, sales and marketing, and decisions to implement the strategy selected. Simulation decisions take students step-by-step through the process of developing an effective strategy. The course provides participants with a near real-life experience of running a firm in a specific industry, considering all aspects of running the firm and implementing a pre-determined strategy. Emphasis is on team participation, discussions, analysis, reflection and results presentations. The strategy simulation used in 2024 will focus on setting up and running an airline in the European market.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  To pass, a student must receive a final grade of 5 (4.75) or higher for the course. All written components are to be handed in through Canvas. Deadline for reports is midnight on the due date. Further details on each assessment component are as follows. 1. Strategic Plan (25%); 2. Teamwork (15%); 3. Final report (50%); attendance and/or participation (10%).
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Viðskiptasiðfræði og samfélagsábyrgð SkyldaV-514-VISI6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  Skipulag4 fyrirlestrar á viku
  Kennari
  Ketill Berg Magnússon
  Lýsing
  Í þessu námskeiði lærir þú að leysa siðferðileg álitamál í viðskiptum og greina ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélaginu og umhverfinu. Hugtakið sjálfbærni gegnir þar lykilhlutverki. Þú munt læra aðferðir hringrásarhagkerfis og hvernig Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna gagnast sem umgjörð. Erfiðum spurningum verður velt upp og nemendum gefinn kostur á að þjálfa sig í taka ákvarðanir um siðræn málefni og áskoranir sem tengjast sjálfbærni í viðskiptum. Þetta er ekki eingöngu bóklegt námskeið heldur fjallar það einnig um lífssýn nemenda, gildi og hvernig orðspor þeir vilja eiga. Skoðaðar verða kenningar um siðferði einstaklinga í viðskiptum, kenningar um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja (CSR) sem og kenningar um siðferðilegan grundvöll viðskipta yfirleitt. Stuðst verður við raundæmi úr íslensku og alþjóðlegu viðskiptalífi.
  Námsmarkmið
  Að námskeiði loknu hefur nemandi öðlast eftir farandi hæfni:   Hæfni 1: Beita aðferðum viðskiptasiðfræði til að greina siðferðileg- og samfélagsleg álitamál í viðskiptum. Þekking 1: Geta útskýrt helstu hugtök, kenningar og viðfangsefni í viðskiptasiðfræði, sjálfbærni og samfélagsábyrgð fyrirtækja. Þekking 2: Geti útskýrt hvernig siðfræði, sjálfbærni og Heimsmarkmið SÞ tengjast rekstri fyrirtækja. Leikni 1: Komið auga á siðferðisleg álitaefni í viðskiptum og tekið rökstuddar ákvarðanir um þau. Leikni 2: Beita helstu aðferðum viðskiptasiðfræði og samfélagslegrar ábyrgðar. Viðhorf 1: Bera virðingu fyrir samnemendum og sýni heilindi í hópavinnu og samskiptum.   Hæfni 2: Greina sjálfbærniáskoranir fyrirtækis með aðferðum samfélagsábyrgðar og kynna tillögur til úrbóta fyrir fyrirtækið. Þekking 1: Geti útskýrt hvernig sjálfbærniárangur fyrirtækja er metinn. Leikni 1: Geti sett fram kynningu um hvernig fyrirtæki geti fengist við samfélagslega ábyrgð sína og sjálfbærni með skipulögðum hætti, byggt á greiningu á fyrirtækinu og aðferðum námskeiðsins. Leikni 2: Geti sett fram heilstætt og rökstutt viðhorf til tengsla og ábyrgðar einstaklinga og fyrirtækja gagnvart samfélaginu. Viðhorf 1: Sýni skilning sinn á að ábyrg fyrirtæki geta bæði skapað efnahagslegt og félagslegt virði og hvernig óábyrg fyrirtæki geta valdið umhverfinu og samfélaginu skaða. 
  Námsmat
  Þátttaka5% Samræður 10% (5x2) Tengingar 25% (5x5) Greiningarverkefni 15% Ráðgjafa-skýrsla + viðtal20% Kynning myndband 15% Kynning hóps og umræður 5% Heildarmyndin5%
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Kennt er einu sinni í viku, á föstudagsmorgnum. Fyrirlestrar, hagnýt dæmi, siðferðisleg vandamál, umræðuþræðir, hópavinna. Krafist er virkrar þátttöku í kennslustundum.
  TungumálÍslenska
  Fjármálakeppni Rotman í Toronto ValnámskeiðV-515-ROT23 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Sævarður Einarsson
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Research Course ValnámskeiðV-571-RESC6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Patrick Weiss
  Lýsing
  The course aims to provide students an opportunity to participate in the current research conducted by RUDBA researchers. The workload is equivalent to 6 ECTS and is to be distributed over 1 semester. Students interested in a particular project or area should contact the program administrator (before start of the semester) to signal interest in the course and subsequently contact a chosen faculty member and discuss potential cooperation. Students are not required to come with their own research ideas; they can participate in the faculty´s ongoing projects.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Sjálfbærni, UFS og sjálfbær fjármál ValnámskeiðV-576-SESG6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagThe aim of the course is to introduce the new thinking surrounding sustainability, sustainable development, and sustainable finance, using the comprehensive impact framework ESG (Environmental, Social, and Governance). Students will conduct their own ESG assessment of a real company as the main Project in the course. Key concepts and methodologies include sustainability, sustainable development, ESG, climate change, risk management, circular economy, life-cycle thinking, impact reporting, sustainable finance, green bonds, social bonds, blue bonds, and more. This course “Sustainability & ESG” takes students step-by-step through the process of developing a robust, holistic, and comprehensive sustainability strategy for the company they are issued. Packed with real-life examples, the most recent research, up-to-date cases and guest speakers from leading companies and institutions in the field of sustainability and ESG. Emphasis will be on student participation, analysis, presentations, and case studies.
  Kennari
  Ólafur Reynir Guðmundsson
  Lýsing
  The aim of the course is to introduce the new thinking surrounding sustainability, sustainable development, and sustainable finance, using the comprehensive impact framework ESG (Environmental, Social, and Governance). Students will conduct their own ESG assessment of a real company as the main Project in the course.
  Námsmarkmið
  By the end of the course, students should be able to:●K1: Possess general knowledge of sustainability, ESG, and sustainablefinance●K2: Recognises current opportunities and challenges in improving theperformance of a company●K3: Have acquired knowledge of latest practices sustainability, ESG, andsustainable finance●K4: Have knowledge of several examples of the application of sustainability,ESG, and sustainable finance ●S1:Can apply critical methods to analyse the subject matter●S2: Can defend a company’s sustainability development strategy in aprofessional manner
  Námsmat
  Cases, projects and critical discussions will be the primary material for thiscourse together with a set of supplementary readings. Students areencouraged to gather speed rather quickly at the beginning of the course andto make the most out of the classroom hours. It can also be sensible to berather strategic in the course and try to use the readings and preparation forthe literature reviews also for the benefit of the group project.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Eignastýring ValnámskeiðV-601-EIGN6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararV-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
  V-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
  V-304-FMAR, Fjármálamarkaðir
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Svandís Rún Ríkarðsdóttir
  Lýsing
  Markmið námskeiðsins er í aðalatriðum tvíþætt. Aðaláherslan er á að kynna fyrir nemendum þá aðferðafræði sem liggur að baki ákvarðanatöku hjá fjárfestum á verðbréfamarkaði við myndun eignasafna. Nemendum eru kynntar helstu kenningar og aðferðafræði við samval verðbréfa og hvernig megi lágmarka áhættu án þess að fórna ávöxtun. Sérstaklega er ætlast til að nemendur fái yfirsýn yfir þá kosti sem í boði eru á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum. Einnig er fjallað um helstu verðmyndunarlíkön og einstakar kenningar um verðmat hlutabréfa. Mikil áhersla verður lögð á að nemendur tileinki sér hina tæknilegu hlið námsefnisins, þ.e. séu færir um að setja fram þau vandamál sem glímt er við með skipulegum hætti og geti notað þær reiknireglur sem til þarf við lausn þeirra.
  Námsmarkmið
  On completion of the course students should: •Understand mutual funds, hedge funds and pension funds •Understand factors that influence expected returns •Be able to construct efficient portfolios and apply various performance measures
  Námsmat
  Quizzes, project, Final exam
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Atferlishagfræði ValnámskeiðV-622-BEEC6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Linda Karlsdóttir
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Rekstrarhagfræði II SkyldaV-625-REII6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
  V-201-RHAG, Rekstrarhagfræði I
  SkipulagÞrír fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
  Kennari
  Axel Hall
  Lýsing
  Hér er tekinn upp þráðurinn þar sem frá var horfið í Rekstrarhagfræði I og byggt á því. Í námskeiðinu er nemendum sýnt hvernig nýta má rekstrarhagfræðina við ákvarðanatöku innan fyrirtækja. Hér er gerð tilraun til að ná betri skilningi á hegðun aðila í efnahagslífinu hvort sem litið er til neytenda eða fyrirtækja. Reynt verður að tengja saman hagnýtingu og fræði með því að nota raunhæf dæmi. Þá verða nemendum kynnt þau viðfangsefni sem rutt hafa sér til rúms innan rekstrarhagfræði síðustu árin, s.s. hlutverk upplýsinga, óvissu og tilvist umbjóðendavanda. Áhersla er lögð á leikjafræði og “strategíska“ hegðun fyrirtækja við aðstæður fákeppni um leið og skoðaðar eru ólíkar fákeppnisaðstæður. Farið er yfir helstu kenningar um markaði með framleiðsluþætti. Í lok námskeiðsins eru kynntar kenningar um áhrif ósamhverfra upplýsinga, hugtakið almannagæði og hlutverk hins opinbera.
  Námsmarkmið
   Forkröfur:  Gert er ráð fyrir að nemendur hafi lokið við rekstrarhagfræði I Þekking: Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan rekstrarhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennan skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins.
  Þetta felur m.a. í sér að nemendur:
  • Þekkja helstu þætti kenninga um verðlagning fyrirtækja í einokun og fákeppni.
  • Skilja áhrif takmarkaðrar samkeppni á fyrirtæki, velferð neytenda og almannaheill.
  • Skilja helstu lausnarhugtök í leikjafræði, einkum Nash jafnvægi, Subgame-perfect jafnvægi og Bayes-Nash jafnvægi.
  • Þekkja takmarkanir leikjafræði og vita hvenær tilteknar óraunhæfar forsendur geta skipt miklu máli um lausn.
  • Skilja viðhorf gagnvart áhættu og hvernig kenningin um vænt notagildi er notuð til að greina ákvarðanatöku við skilyrði áhættu.
  • Þekkja muninn á einka- og almannagæðum og hvernig takast megi á við tilvist almannagæða.
  • Skilja hvernig ytri áhrif geta haft áhrif á markaðsniðurstöðu og velferð.
  • Þekkja helstu lausnir við vandamálinu við ytri áhrif.
  • Skilja hvernig ósamhverfar upplýsingar geta haft áhrif á markaðsniðurstöðu. vita hvernig fyrirtæki og einstaklingar geta lagað sig að ósamhverfum upplýsingum með samningum, forskoðun eða merkjasendingum.
  • Séu færir um að nýta sér grunnþætti rekstrarhagfræðinnar við ákvörðunartöku.
  • Geti sett fram og leyst hagnýt líkön í rekstrarhagfræði.
  • Hafi tök á greiningu á atferli neytenda og fyrirtækja á markaði við skilyrði einokunar og fákeppni.
  • Hafi öðlast greiningarhæfni til að lýsa verðstefnu fyrirtækja í ljósi kenninga rekstrarhagfræðinnar við markaðsskilyrði, einokunar og fákeppni.
  • Hafi náð tökum á að leysa hagnýt verkefni á sviði rekstrarhagfræði.
  • Hafi öðlast getu til að nýta rekstrarhagfræði við greiningu hagrænna viðfangsefna.
  • Hafi hæfni til að geta heimfært og útfært fyrir nýjar aðstæður, hefðbundin fákeppnislíkön leikjafræðinnar, í hagnýtum tilgangi.
  • Hafi þróað með sér hæfni til að geta komið auga á upplýsingavandamál á margvíslegum sviðum fyrirtækjareksturs og greint helstu mögulegu leiðir til úrlausnar.
  • Hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám innan rekstrarhagfræði.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefni
  TungumálÍslenska
  Sölustjórnun ValnámskeiðV-633-SOST6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
  SkipulagModular
  Kennari
  Brynjar Þór Þorsteinsson
  Lýsing
  The course covers main processes and philosophy of sales and sales management. How sales management can help in creating customer value. The course teaches how to develop, manage and motivate your sales force. Explores key issues and recent trends, such as team development, diversity in work force, sales force automation, CRM, inside sell and global selling. Basic negations skills are also a part of the course.
  Námsmarkmið
  Students should know the basic processes of sales management and understand their purpose: •Understand and can analyse and explain the basic tasks of sales management •Know and can reflect on the key issues and recent trends in sales management, such as team development, diversity in work force, sales force automation, CRM, inside sell and global selling •Can explain and discuss the main concepts of recruitment and selection of sale oriented staff •Can show the main processes of sales performance management and training •Analyse the design and content of sales strategy and remember its application in practice Skills objectives: •Can name and use tasks related to sales management, such as recruitment and selection, performance management and sales force training •To get out to the field and use the content of the course manage a sales force •Able to develop a sales force and help them sell •Manage strategic account relationships •Can motivate and evaluate a sales force •Have developed analytical skills and presentation skills with class discussion and groupwork •Have developed critical proactive perspective that is built on positive and professional analysis of the main concepts and methods used in sales management •Can name the main concepts and reflect on sales management jobs
  Námsmat
  Four class exams (closed book, true-false and multiple choice or some short questions): 20%, two group projects: 30% (20% and 10%) and final exam: 50%.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fyrirlestrar og verklegir tímar.
  TungumálEnska
  Circular Economy ValnámskeiðV-635-CIEC6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Ewa Ryszarda Lazarczyk Carlson
  Lýsing
  This NordBiz Intensive Course is a unique course in Smart Business, which is a joint course in the NordBiz network of universities from Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. The aim of the course is to introduce a Nordic-Baltic business perspective to the concept of circular economy with focus on the food- and agriculture industry, to which also cross-sectorial businesses such as tourism sector also relates (i.e. agro-tourism). The cases studies of this course should be analysed from the point of view of digitalisation, business model, and consumer behaviour. The course will also give the students the possibility to work in a multicultural environment and create their own network of future business people during the course. The course will contribute to the insight in all kinds of organisations, public and non-governmental, and their role and interplay with companies and consumers. Furthermore, as a result, the ideas, principles and practices of Circular Economy could be transferred to the thinking and operations of companies and organisations, creating for them a competitive advantage, new growth and even job opportunities
  Námsmarkmið
  The student should after the course be able to: ● Familiarise students with circular economy concepts and their relation to digitalisation. ● Apply perspectives from the circular economy theories to investigate the opportunities and hindrances for a sustainable future. ● Raise the level of awareness among students of what sustainability means in practice, through training and assessment of the best practices. ● Challenge the students to critically rethink current business models and consumption. ● Demonstrate knowledge and understanding of the complex relation between economy, technology and society, between digitalization, environment and development on local, national and global level. ● Critically analyse and evaluate information from the different sources in relation to the circular economy in the food and agriculture sector. ● Demonstrate knowledge and understanding of the circular economy and resource management for businesses, as well as for public and non-profit organizations in the changing international society. ● Demonstrate an understanding and awareness about culture and communication between people from different backgrounds. ● Carry out assigned project tasks within a limited period and according to the high academic standards. ● Orally (virtual or on site) and in writing, present and discuss conclusions in relation to the knowledge and arguments they are based upon. ● Communicate and in practice cooperate with different involved stakeholders.
  Námsmat
  At the beginning of the course, the students will prepare a country report at their home university. During the intensive week students and teachers from eight different countries/universities meet for project work and tutoring, workshops/seminars, presentations, and guest lectures.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Gerð markaðsáætlunar ValnámskeiðV-649-STMP6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
  V-523-MACO, Neytendahegðun og markaðssamskipti
  SkipulagÞrír fyrirlestrar á viku
  Kennari
  Freyja Th. Sigurðardóttir
  Lýsing
  Með fyrirlestrum og verkefnavinnu verður nemendum kennt að taka saman upplýsingar um markaðinn sem og sýnt fram á hverju markaðsstarf getur áorkað. Markaðsstefna og aðgerðir tengdar henni verða kynntar og fjallað um hvernig innleiða ber markaðsstefnuna á árangursríkan hátt. Að lokum verða kenndar aðferðir til að bera saman árangur við raunveruleikann og fá í framhaldinu stöðumat og mælanleika.
  Námsmarkmið
  Að nemendur: •Öðlist skilning og þekkingu á stefnumarkandi áætlunargerð í markaðsstarfi •Þekki mikilvægi markaðsáætlana í markaðsstarfi fyrirtækja •Verði hæfir um að útbúa markaðsáætlunum og læri að a) nota þau fræðilegu tól og tæki sem til þarf og b) öðlist færni til að vinna með raunverulegu fyrirtæki að áætluninni og nota þannig fræðileg tól í hagnýtum tilgangi.
  Námsmat
  Markaðsáætlun 45%, kynning 10%, lokapróf 25%, verkefni og þátttaka í tímum 20%. Til að ljúka námskeiðinu þarf lágmarkseinkunn að vera 5,0. Einkunn í lokaprófi þarf jafnframt að vera 5,0 eða hærri.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálEnska
  Starfsnám ValnámskeiðV-667-STNA6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagVerknám
  Kennari
  Freyja Th. Sigurðardóttir
  Kristján Reykjalín Vigfússon
  Lýsing
  Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsónaraðilia frá fyrirtæki. Hægt er að dreifa starfsnáminu á 4 – 12 vikur. Vinnutíma skal haga þannig að hann skarist ekki á við kennslustundir. Miðað skal við 120 klst. vinnu.
  Námsmarkmið
  • Að auka þekkingu stúdenta á því sviði sem þeir vilja starfa við í framtíðinni • Veita stúdentum reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi undir leiðsögn fyrirtækis og kennara. • Undirbúa nemendur undir starf eftir skólalok. • Koma nemendum inn á vinnumarkaðinn – opna dyr • Efla enn tengsl okkar við atvinnulífið
  Námsmat
  Lokaskýrsla eða verkefni. Staðið / fallið
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsjónaraðila frá fyrirtæki.
  TungumálÍslenska
  BSc-ritgerð SkyldaV-699-RITG12 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararV-528-MAVI, Markaðs- og viðskiptarannsóknir
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Árni Árnason
  Illugi Torfason Hjaltalín
  Lýsing
  Markmið B.Sc. verkefna er að þjálfa og prófa hæfni nemenda til sjálfstæðra, skipulegra, gagnrýnna, agaðra og vísindalegra vinnubragða, og til skýrrar framsetningar á niðurstöðum eigin vinnu. Þanning eiga nemendur að leggja kapp sitt og metnað við að skila góðu lokaverkefni sem þeir og kennarar HR geta verið stolt af. Lokaverkefni allra nemenda sem útskrifast frá HR verða aðgengileg á bókasafni HR öðrum til aflestrar með nafni kennara og nemenda um ókomna tíð. Þá eru lokaverkefni einnig mjög mikilvægur undirbúningur fyrir nemendur sem ætla sér í framhaldsnám. B.Sc. verkefni eru metin til 12 ECTS. Nemendur velja sér sín verkefni sjálfir en val verkefna er þó háð samþykki leiðbeinanda. Í samræmi við meginstefnumið Háskólans í Reykjavík verður af hans hálfu lögð sérstök áhersla á að vinna við B.Sc. verkefni byggi á og örvi frumkvæði nemenda, auki færni þeirra í notkun á nýjustu upplýsingatækni við öflun heimilda og skerpi skilning þeirra á alþjóðlegu samhengi þeirra verkefna sem þeir kjósa sér.
  Námsmarkmið
  Þekking:
  Við lok námskeiðsins sýnir nemandi fram á þekkingu innan viðskiptafræði á undirstöðugreinum hennar sem snerta viðfangsefni verkefnis.   Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok verkefnis sýnt fram á almennt  innsæi  og skilning á helstu kenningum og hugtökum sem snerta viðfangsefni verkefnis.  Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað af kunnáttu og þekkingu á undirstöðugreinum viðskiptafræði. 
  Í verkefninu birtist m.a.:
  • Geta til að skilgreina og lýsa nýjustu þekkingu á ýmsum sértækari viðfangsefnum viðskiptafræði sem snerta rannsóknarspurningu og efnisumfjöllun verkefnis.
  • Verkkunnátta við öflun heimilda úr bókasöfnum og rafrænum gagnabönkum.
  • Þekking á aðferðum sem beitt er við greiningu og úrvinnslu gagna í viðskiptafræði og snerta viðfangsefnið.
  • Vald á viðfangsefninu til að rökstyðja hvernig fræðileg þekking í viðskiptafræði verður til með notkun vísindalegra nálgana og tæknilegra aðferða greinarinnar. 
  Leikni:
  • Túlkun og beiting gagnrýninna aðferða á viðfangsefninu.
  • Geta til að rannsaka og leggja sjálfstætt mat á viðeigandi aðferðir sem nýta þarf við framkvæmd verkefnis.
  • Dómgreind til að meta hvenær þörf er á upplýsingum og leikni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt. 
  • Nýting á agaðri og gagnrýnni notkun heimilda.
  • Þjálfun í gagnrýnni hugsun, með víðsýni og frumleika að leiðarljósi.
  Hæfni:
  • Færni til afmörkunar verkefnishugmyndar sem uppfyllir kröfur viðskiptadeildar HR.
  • Vald á framsetningu og túlkun á eigin niðurstöðum samkvæmt vísindalegum venjum.
  • Geta til að draga eigin ályktanir, til að túlka og til að kynna niðurstöður.
  • Undirbúningur nemenda fyrir greiningu gagna og ritun skýrslna úti á vinnumarkaðnum, en um leið er verkefninu ætlað að undirbúa nemendur fyrir framhaldsnám.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Nýsköpun og stofnun fyrirtækja SkyldaX-204-STOF6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagFyrirlestrar og hópastarf í 3 vikur í lok annar.
  Kennari
  Atli Björgvinsson
  Ásgeir Jónsson
  Eva Rún Michelsen
  Freyr Friðfinnsson
  Sunna Halla Einarsdóttir
  Svava Björk Ólafsdóttir
  Lýsing
  Námskeiðið miðar að þróun viðskiptahugmyndar yfir í viðskiptatækifæri og gerð fullbúinnar viðskiptaáætlunar fyrir nýtt fyrirtæki og skiptist í fjóra meginþætti: (i) Viðskiptatækifæri og uppsprettur þeirra – viðskiptahugmyndin. (ii) Undirbúningur viðskiptaáætlunar – veruleikaprófið. (iii) Gerð viðskiptaáætlana. (iv) Kynning viðskiptahugmyndar fyrir fjárfestum.
  Námsmarkmið
  Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Nýsköpunar og stofnun fyrirtækja og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni. Þekking: · Nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum í frumkvöðlafræðum og þekki hugtök á borð við viðskiptamódel, viðskiptaáætlun, styrki, örfjárfestingar, viðskiptaenglar, framtaksfjárfestingar, frumkvöðlasetur · Nemendur hafi skilning á vaxtaferli fyrirtækja · Nemendur hafi skilning á nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfinu á Íslandi og hvaða grunnþjónusta standi til boða á mismunandi stigum eftir þörfum fyrirtækja fram að framtaksfjárfestingu · Nemendur þekki grunnþjónustuveitur á vefnum sem aðstoði frumkvöðla við framgang sinna viðskiptahugmynda Leikni: · Nemendur geti haldið blaðlausar kynningar um viðskiptahugmynd · Nemendur geti haldið fjárfestingakynningu um viðskiptahugmynd · Nemendur geti teiknað dæmi um vaxtaferil fyrirtækja · Nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfið · Nemendur geti talað við mögulega viðskiptavini viðskiptahugmyndar og fengið upplýsingar um þarfir þeirra og hvort viðskiptahugmyndin samræmist þeim þörfum eða hvort gera þurfi breytingar Hæfni: · Nemendur geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á stuðningsumhverfi nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins · Nemendur átti sig á hvaða gögn gefi upplýsingar um þróun nýsköpunar og frumkvöðlaumhverfisins · Nemendur geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um sprotafyrirtæki · Nemendur viti hvaða lykilskjöl eru nauðsynleg til að stofna fyrirtæki á Íslandi og lykilatriði sem beri að huga að í þeim efnum.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Fyrirlestrar og hópavinna.
  TungumálÍslenska
  Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnVorönn/Spring 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Sumar/Summer 2024
  Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnSumar/Summer 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Haustönn/Fall 2024
  Hagnýt viðskiptakerfi (ERP) SkyldaI-406-IERP6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsValnámskeið
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Stærsta fjárfesting fyrirtækja í upplýsingatækni snýr í langflestum tilvikum að viðskiptakerfum (Enterprise Resource Planning; ERP). ERP er í raun samnefni fyrir samspil ferla og tækni í rekstri. Meðal þess sem fellur þar undir eru áætlanagerð, innkaup og vörustýring, mannauður, fjárhagur, birgðahald og sala. Á undanförnum árum hefur heilmikil þróun verið í þessum geira og kerfin orðið mun fjölhæfari og öflugri en áður og teygja anga sína í alla starfsemi fyrirtækjanna. Samkvæmt nýlegri könnun Gartners á fjárfestingum fyrirtækja í upplýsingatækni munu fjárfestingar í viðskiptakerfum halda áfram að aukast á næstu árum. Helsta hindrun fyrir vexti í þessum geira snýr að skorti á starfsfólki sem hefur sérfræðikunnáttu á þessu sviði, þar sem saman fer staðgóð þekking á upplýsingatækni annars vegar og helstu viðskiptaferlum hins vegar. Stærstu aðilar á þessum markaði eru SAP, Oracle og Microsoft, og vinnuumhverfið er alþjóðlegt. Í þessu námskeiði verður leitast við að skapa góðan grunn fyrir hvern þann sem vill kynna sér virkni og þróun ERP kerfa. Farið verður ofan í mismunandi leiðir við innleiðingu og hvaða áhrif ERP kerfi hafa á rekstur fyrirtækja. Í þessu námskeiði verður stuðst við Microsoft Dynamics NAV í kennslunni. Meðal þess sem nemendur þurfa að kunna skil á í lok námskeiðs er að skilja virkni og helstu eiginleika ERP kerfa. Þá verður einnig skyggnst „undir húddið‘‘ og nemendum gefinn kostur á að vinna í tækniumhverfinu.
  Námsmarkmið
  Þekking: Geti lýst virkni og notkun ERP kerfa, sem og þróun þeirra í fortíð fram á daginn í dag. Geti skilgreint helstu þætti ERP kerfa og lýst samhengi þeirra. Leikni: Geti unnið með helstu kerfisþætti í Microsoft Dynamics NAV sem fjallað verður um í námskeiðinu. Geti forritað einfalda virkni innan ERP kerfis. Hæfni: Geti hannað ferli innan ERP kerfis.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Tölvuhögun ValnámskeiðT-107-TOLH6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Gylfi Þór Guðmundsson
  Lýsing
  Markmiðið í þessu námskeiði er að miðla þekkingu um hvernig tölvur virka, með sérstaka áherslu á það sem skiptir máli fyrir forritara. Farið verður í hvernig örgjörvar virka, hvernig þeir nýta sér tvíundarkerfi til útreikninga og hvernig tölur, sem og önnur gögn, eru táknuð í tvíundarkerfi (e. binary). Nemendur kynnast því að lesa x86_64 smalamál. Einnig læra nemendur hvernig forrit hlaðast í og nota minni (gisti, flýtiminni, vinnsluminni o.s.frv.). Nemendur læra að nota algengar skipanir í skipanalínu.
  Námsmarkmið
  • Geti lýst uppbyggingu tölvubúnaðar með tilliti til grunneininga, t.a.m. örgjörva, inntaks/úttaks (I/O), minnismeðhöndlunar og stýrikerfis.
  • Geti útskýrt hvað forrit eru og hvernig þau keyra á vélbúnaðinum.
  • Geti útskýrt forrit sem skrifuð eru í x86_64 smalamáli.
  • Geti lýst ítarlega hvernig gögn, þar með talið heiltölur, eru sett fram, vistuð og sótt í tölvukerfum.
  • Öðlist grundvallar þekkingu á UNIX / Linux stýrikerfinu.
  • Geti skrifað og útskýrt einföld forrit á x86_64 smalamáli.
  • Geti baksmalað (e. disassemble), rakið (e. trace) og framkvæmt einfalda aflúsun á forritum sem skrifuð eru í x86_64 smalamáli.
  • Geti skrifað og aflúsað einföld forrit í C forritunarmálinu.
  • Geti notað grunntól í skipanalínu (e. command line) fyrir einfaldar aðgerðir í Linux eða öðrum UNIX-stýrikerfum.
  • Geti útfært einfaldar stærðfræðiaðgerðir með notkun tvíundaaðgerða (e. binary operators).

  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Forritun SkyldaT-111-PROG6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Kári Halldórsson
  Lýsing
  Þetta er inngangsnámskeið í forritun með Python. Fjallað er um grunneiningar í forritun, t.d. breytur, tög, stýriskipanir og föll. Jafnframt er lögð áhersla á innbyggðar gagnagrindur eins og strengi, lista og uppflettitöflur. Hugtakið klasi er kynnt og hvernig það styður við hjúpun og upplýsingarhuld í hlutbundinni forritun. Nemendur læra að nota bæði samþætt þróunarumhverfi og skipanaham til að þróa og keyra forrit.
  Námsmarkmið
  Nemandinn geti:
  • Greint og útskýrt virkni einfaldra forrita sem nota eftirfarandi grunneiningar: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, stýriskipanir, söfn og föll.
  • Greint og útskýrt og virkni einfaldra forrita sem nota klasa.
  • Lýst hvað felst í hugtökunum hjúpun, upplýsingahuld og hugrænt gagnatag og hvernig klasar styðja við ofangreind hugtök.
  • Skilið muninn á yfirlýsingu og útfærslu.
  • Rætt mikilvægi algríms við lausn vandamála og hvernig vandamál geti verið leyst með mismunandi algrímum
  Nemandinn geti:
  • Notað skipanalínu og samþætt þróunarumhverfi (IDE) til að þróa og keyra forrit.
  • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar eftirfarandi grunneiningar í forritun: breytur, tög, segðir og gildisveitingar, einfalt inntak/úttak, skilyrðissetningar, lykkjur, söfn og föll.
  • Valið viðeigandiskilyrðissetningar og lykkjur fyrir tiltekið verkefni.
  • Beitt ofansækinni hönnun til að brjóta forrit upp í smærri einingar.
  • Hannað, útfært, prófað, aflúsað og breytt forriti sem notar klasa.
  • Geti búið til algrím til að leysa einfalt vandamál.
  Nemandinn geti:
  • Hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem er lýst á almennan hátt.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Verklegt námskeið 1 SkyldaT-113-VLN16 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagTD-staðarnám-3 vikna
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Í þessu námskeiði er byggt á þekkingu og reynslu sem nemendur hafa öðlast í Forritun. Nemar fá aukna reynslu í notkun klasa og hlutbundinnar forritunar með gerð stærri lagskiptra hugbúnaðarverkefna en hingað til. Lögð er áhersla á villuleit. Nemendur kynnast SQL fyrirspurnarmálinu og viðbragðsstýrðri forritun með grafísk notendaskil. Nemendur nota samstæðustjórnunarkerfi og kynnast notkun þess.
  Námsmarkmið
  Þekking: Þekki helstu tegundir viðmótsforrita, og geti skrifað einföld slík forrit. Þekki kosti lagskiptrar högunar. Þekki kosti þess að nota samstæðustjórnunarkerfi. Geti fjallað um höfundarrétt, hugverkarétt, vernd persónuupplýsinga og öryggi. Leikni: Geti skrifað einföld reiknirit. Kunni að gefa einfaldar skipanir í skipanaham (e.console). Öðlist aukna leikni í villuleit og notkun kembiforrita. Hæfni: Sé fær um að nota klasa og hlubundna forritun við smíði einfaldra hugbúnaðarverkefna. Geti sett upp litla gagnagrunna, sótt úr þeim gögn og sett inn með SQL.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Gagnaskipan ValnámskeiðT-201-GSKI6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  SkipulagTD-Staðarnám, HMV - 12 vikna
  Kennari
  Enginn skráður kennari.
  Lýsing
  Í þessu námskeiði er fjallað um ýmiss konar gagnaskipan, eins og tengda lista, stafla, biðraðir, tré og tætitöflur. Jafnframt er farið í endurkvæma forritun og röðunaralgrím. Í námskeiðinu er að auki lögð áhersla á hugræn gagnatög, hlutbundna forritun og meðhöndlun frábrigða. 
  Námsmarkmið
  • Geti borið kennsl á grunnþrep og þrepunarskref vandamáls sem skilgreint er á endurkvæman hátt.
  • Geti lýst hugrænum gagnatögum og muninum á milli yfirlýsingu þeirra og útfærslu.
  • Geti lýst hugmyndafræði hlutbundinnar hönnunar, m.t.t. hjúpunar, erfða og fjölbindingar.
  • Geti lýst og skilið hvað átt er við með flækjustigi/vaxtarfalli reiknirits.
  • Geti skrifað forrit sem notar sérhverja af eftirfarandi tegundum gagnaskipan: fylki, tengdir listar, staflar, biðraðir, tré og tætitöflur.
  • Geti útfært ýmis konar gagnaskipan með því að nota tengda lista.
  • Geti útfært einföld endurkvæm föll.
  • Geti hannað, útfært, prófað og aflúsað forrit í hlutbundnu forritunarmáli.
  • Geti skrifað forrit sem beitir erfðum og fjölvirkni til að leysa tiltekið vandamál.
  • Geti skrifað forrit sem bregst við frábrigðum sem eiga sér stað í keyrslu.
  • Geti beitt runuleit, tvíundarleit og röðunaralgrímum undir ýmsum kringumstæðum.
  • Geti notað hugræn gagnatög með því að hafa eingöngu aðgang að yfirlýsingu þeirra.
  • Geti hannað og þróað forrit fyrir vandamál sem lýst er á almennan hátt.
  • Geti valið viðeigandi gagnaskipan fyrir gerð líkans af tilteknu vandamáli.
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálÍslenska
  Greining og hönnun hugbúnaðar SkyldaT-216-GHOH6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Marta Kristín Lárusdóttir
  Lýsing
  Í námskeiðinu verða skoðaðar aðferðir við framsetningu og skipulag á kröfum til hugbúnaðar og hönnunar hans. Þarfir notandans eru greindar, högun kerfa skilgreind og samvinna við notandann æfð. Nemendur læra hönnunaraðferðir við hugbúnaðarþróun og hönnun notendaviðmóts. Aðal áherslan er á iðkun aðferða við kröfugerð, greiningu, hönnun og prófanir á fyrstu stigum hugbúnaðarþróunar.
  Námsmarkmið
  Þekking: Þekki aðferðir sem notaðar eru við kröfugreiningu hugbúnaðar. Þekki aðferðir sem notaðar eru við hönnun hugbúnaðar. Þekki nokkrar grundvallarreglur við hönnun notendaviðmóts, geti nefnt helstu staðla og leiðbeiningar við hönnun notendaviðmóts. Þekki mismunandi aðferðir við upplýsingaöflun. Þekki helstu skilgreiningar og eiginleika hlutbundinnar hönnunar. Þekki á hvaða hátt hönnun tölvukerfis eða forrits gæti heppnast eða misheppnast vegna fjölbreytileika mannfólksins. í að nota tilbúin tól og forritasöfn fyrir vélrænt gagnanám til að flokka og klasa gögn. Þekki helstu gerðir prófana sem framkvæmdar eru við hugbúnaðarþróun og hvenær þær eru notaðar. Geti lýst meginhugtökum fyrir notendamiðaða hugbúnaðargerð, svo sem nytsemi og notendaupplifun. Leikni: Hafi þjálfast í að lýsa kröfum, bæði virknikröfum og öðrum kröfum fyrir meðalstór kerfi. Hafi þjálfast í að gera pappírsfrumgerðir og millihönnunarfrumgerðir fyrir hugbúnaðarkerfi. Hafi þjálfast í prófunum á greiningar- og hönnunarstigi. Hafi þjálfast í að prófa mismunandi hluta af hönnun tölvukerfa. Hafi þjálfast í að hanna hugbúnaðarkerfi með stöðuritum, runuritum og klasaritum. Hafi þjálfast í að setja saman þarfagreiningar- og hönnunarskýrslur sem eru skiljanlegar fyrir viðtakendur. Hæfni: Geti sett fram kröfur til tölvukerfa á skiljanlegan máta. Geti hannað notendaviðmót hugbúnaðarkerfa með tilliti til þarfa notenda. Geti prófað hönnun sína og endurbætt með ítrunum. Geti sett fram greiningu sína og hönnun á skiljanlegan máta fyrir aðra, í formi til að mynda skýrslna, frumgerða og líkana.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Hugbúnaðarfræði SkyldaT-303-HUGB6 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararT-111-PROG, Forritun
  T-216-GHOH, Greining og hönnun hugbúnaðar
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Grischa Liebel
  Lýsing
  T-303-HUGB will cover the essentials of the term Software Engineering (SE): Process models, Requirements Engineering, Software Modelling, Architecture, Design and Testing. This coverage of basic SE knowledge is complemented with a number of recent trends in SE. Knowledge in Requirements Engineering and Software Modelling is only provided in addition to the material covered in T-216-GHOH. The course is intended as an introduction course, thus covering basics in many topics, all of which could be deepened in the form of additional courses.
  Námsmarkmið
 • Contrast software engineering techniques required for different types of software systems.
 • Discuss ethical issues arising in the context of modern software engineering projects.
 • Explain what software engineering is and why it is needed.
 • Illustrate the term stakeholder in relation to different types of software systems.
 • Summarise different techniques for performing requirements validation.
 • Discuss how system modeling can be used in different ways to address the needs of modern software systems.
 • Discuss the need for systematic processes in software engineering.
 • Compare plan-driven and agile processes in relation to different types of software systems.
 • Explain several common agile practices.
 • Discuss the issues of applying agile processes in large-scale and regulated environments.
 • Explain the different stages and scopes of testing.
 • Discuss different testing coverage criteria.
 • Discuss how architectural decisions can affect different system qualities.
 • Illustrate key architectural patterns.
 • Explain key design patterns of object-oriented design.
 • Contrast security and safety in the context of software systems.
 • Summarise design guidelines to achieve security in software systems.
 • Illustrate the key ideas of model-based engineering.
 • Summarise recent trends in software engineering.
 • Classify different kinds of requirements needed in software engineering.
 • Apply system modeling to provide an overview of a software system.
 • Demonstrate understanding of different parts of the Scrum process.
 • Conduct unit and system testing in a test-first matter.
 • Make use of architectural styles/patterns to create a basic system architecture.
 • Formulate functional and quality requirements using different techniques.
 • Adapt a process to the specific needs of a software system.
 • Examine the role of human factors in the development of software systems.
 • Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir

  TungumálEnska
  Velgengni í námi og starfi - Lífið í háskóla SkyldaV-100-LIFU1 Einingar
  Ár1. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagEkkert skráð skipulag.
  Kennari
  Ásgeir Jónsson
  Lýsing
  Engin skráð lýsing.
  Námsmarkmið
  Engin skráð námsmarkmið.
  Námsmat
  Ekkert skráð námsmat.
  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  Engin skráð kennsla.
  TungumálÍslenska
  Þjóðhagfræði SkyldaV-103-THAG6 Einingar
  Ár3. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námskeiðsÓskilgreint
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagÞrír fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar.
  Kennari
  Axel Hall
  Lýsing
  Þau efnisatriði sem farið verður í á námskeiðinu eru meðal annars: Þjóðhagsreikningar og verðlagsþróun; landsframleiðsla til langs tíma, hagvöxtur og náttúrulegt atvinnuleysi; peningar, fjármagnsmarkaðir og verðbólga; heildarframboð, heildareftirspurn og áhrif hagstjórnaraðgerða; hagsveiflur, verðbólga og atvinnuleysi; viðskipti milli landa og gengi gjaldmiðla.
  Námsmarkmið
  Undanfari hæfniviðmiða:Hæfniviðmið í þessu námskeiði byggja á því að gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni í stærðfræði sem samsvarar neðri hluta í þriðja hæfniþrepi viðmiða mennta- og menningarmálaráðuneytisins í aðalnámsskrá framhaldsskóla frá 2011, við inngöngu í námið. Það þýðir að nemendur skuli hafa lokið fyrsta og öðru hæfniþrepi og kunna skil á föllum, ferlum og deildun helstu falla, einfaldra og samsettra í þriðja þrepi. Þá er ennfremur gert ráð fyrir við inngöngu að nemendur hafi hæfni í ensku sem samsvarar þriðja hæfniþrepi viðmiða enda kennslubækur á ensku. Almennt gildir í náminu að til að undirbúa nemendur sem best fyrir framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi er talsverður hluti námsins á ensku. Nemendur munu stunda þriðja námsár á ensku og stök námskeið fyrsta og annars námsárs eru einnig kennd á ensku.  Námið í þjóðhagfræði er þverfaglegt og tengist þannig námsyfirferð í öðrum námskeiðum á fyrsta ári.  Sú tenging er þó ekki óyfirstíganleg hindrun fyrir nemendur annarra deilda að taka þetta námskeið stakt sem hluta af sínu námi.Hæfniviðmið:Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Þjóðhagfræðinnar og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni.Skammstöfun aftan við hvert hæfniviðmið hér á eftir vísar til númers hæfniviðmiðs eins og þau birtast í viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður fyrir almennt bakkalárpróf.  Þannig þýðir Þ1þekkingarviðmið nr. 1 í nefndum hæfniviðmiðum.Sjá: http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7fa0729e-dacc-47e3-b626-96efb036ef68  Þau hæfniviðmið sem hér fara á eftir eru hluti hæfniviðmiða bakkalárprófs í viðskiptafræði Sjá:  http://www.ru.is/media/skjol-vd/bsc/Laerdomsvidmid-BS-nam-20042014.pdfÞekking:Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan þjóðhagfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennan skilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu. Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun. Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu, viðfangsefni námskeiðsins.  Hér á eftir fara sértæk hæfniviðmið þekkingar fyrir námskeiðið þau fela í sér að
  • nemendur geti gert grein fyrir grunnhugtökum þjóðhagfræðinnar og þekki helstu hugtök á borð við margföldunaráhrif, peningastefnu, greiðslujöfnuð og raungengi svo nokkur dæmi séu tekin (Þ1).
  • nemendur skilji mikilvægi þjóðhagsreikninga (Þ2).
  • nemendur skilji þá þætti er hafa áhrif á verðbólgu, atvinnuleysi, vexti, gengi og aðrar þjóðhagsstærðir (Þ1, Þ2).
  Leikni: 
  Við lok námskeiðsins geti nemandi beitt aðferðum þjóðhagfræði. Þetta felur í sér að nemandi hafi í lok námskeiðsins getu til að nota tæki fræðigreinarinnar við lausn margvíslegra viðfangsefna þ.e. að
  • nemendur geti tengt saman áhrif einnar þjóðhagsstærðar á aðra (L2).
  • nemendur geti teiknað og skýrt þau líkön sem notuð eru við greiningu efnahagsmála, t.d. heildarframboð og heildareftirspurn, líkön um hagvöxt og hagstjórn (L2).
  • nemendur skilji umfjöllun fjölmiðla um efnahagsmál (L4).
  • nemendur greini hvenær þörf er á upplýsingu og hafi færni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt. (L5).
  • nemendur geti leitað fanga í þeim gagnaveitum á vefnum sem safna upplýsingum um efnahagsástand (L6 og Þ3).
  • nemendur hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun (L7)
  Hæfni:Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni í þjóðhagfræði í starfi og/eða frekara námi.Þetta felur í sér að nemendur
  •  geti metið áhrif stjórnvaldsaðgerða á hina ýmsu þætti efnahagslífsins (H2).
  •  geti notað opinber gögn til að greina efnahagshorfur (H2).
  •  geti túlkað umfjöllun fjölmiðla um efnahagsmál (H2).
  •  geti nýtt líkön til að greina stöðu og horfur í efnahagsmálum (H4).
  •  séu færir um að túlka, skýra og kynna fræðileg atriði og reikniniðurstöður (H4).
  •  hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám á sviði þjóðhagfræði (H1).
  Námsmat

  Lesefni
  Ekkert skráð lesefni.
  Kennsluaðferðir
  2 fyrirlestrar og 1 dæmatímar á viku
  TungumálÍslenska
  Hagnýt stærðfræði I SkyldaV-104-STÆR6 Einingar
  Ár3. ár
  ÖnnHaustönn/Fall 2024
  Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
  Tegund námskeiðsSkylda
  UndanfararEngir undanfarar.
  SkipulagFjórir fyrirlestrar á viku og tveir dæmatímar
  Kennari
  Magnús Júlíusson
  Lýsing
  Notkun logra og veldisvísisfalla við vaxtaútreikning, t.d. samfellda vexti. Undirstöðuatriði í runum og röðum. Núvirðing og framtíðarvirðing endanlegs og óendanlegs tekjustreymis í ósamfelldum og sammfelldum tíma. Undirstöðuatriði í fylkjareikningi. Línuleg bestun. Lausn hagrænna vandamála með aðstoð stærðfræðigreiningar. Hámörkun og lágmörkun með og án hliðarskilyrða. Hvelfd og kúpt föll. Margvíð stærðfræðigreining. Heildun. Hlutafleiður. Lagrange-aðferðir. Miðað er við að þeir nemendur sem hafa veikan grunn hafi gengist undir undirbúningsnámskeið sem boðið er upp á í byrjun haustannar.
  Námsmarkmið
  Hæfniviðmið í þessu námskeiði byggja á því að gerð er krafa um að nemendur hafi hæfni í stærðfræði sem samsvarar neðri hluta í þriðja hæfniþrepi viðmiða mennta- og menningarmálaráðuneytisins í aðalnámsskrá framhaldsskóla frá 2011, við inngöngu í námið. Það þýðir að nemendur skuli hafa lokið fyrsta og öðru hæfniþrepi og kunna skil á föllum, ferlum og deildun helstu falla, einfaldra og samsettra í þriðja þrepi. Þá er ennfremur gert ráð fyrir við inngöngu að nemendur hafi hæfni í ensku sem samsvarar þriðja hæfniþrepi viðmiða enda kennslubækur á ensku. Almennt gildir í náminu að til að undirbúa nemendur sem best fyrir framhaldsnám og störf í alþjóðlegu umhverfi er talsverður hluti námsins á ensku. Nemendur munu stunda þriðja námsár á ensku og stök námskeið fyrsta og annars námsárs eru einnig kennd á ensku.HæfniviðmiðStærðfræði er mikilvæg undirstaða náms og starfa innan viðskiptafræði og hefur tengingu við flest sérsvið fræðigreinarinnar. Þessu námskeiði er ætlað að búa nemendur undir að takast á við verkefni á þessum sviðum.Með hæfniviðmiðum er átt við þá þætti sem falla undir þekkingu, leikni og hæfni innan Hagnýtrar stærðfræði og nemendum er ætlað að tileinka sér á önninni.
  Skammstöfun aftan við hvert hæfniviðmið hér á eftir vísar til númers hæfniviðmiðs eins og þau birtast í viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður fyrir almennt bakkalárpróf.  Þannig þýðir Þ1 þekkingarviðmið nr. 1 í nefndum hæfniviðmiðum.Sjá: http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=7fa0729e-dacc-47e3-b626-96efb036ef68  Þau hæfniviðmið sem hér fara á eftir eru hluti hæfniviðmiða bakkalárprófs í viðskiptafræði 
  Sjá:  http://www.ru.is/media/skjol-vd/bsc/Laerdomsvidmid-BS-nam-20042014.pdfÞekking:Við lok námskeiðsins býr nemandi yfir þekkingu innan hagnýtrar stærðfræði. Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok námskeiðs öðlast almennanskilning og innsæi á helstu kenningum og hugtökum sem farið er yfir í námskeiðinu (Þ1). Efni sem hér er vísað til kemur fram í kennsluáætlun (Þ2). Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað frá sér af kunnáttu viðfangsefni námskeiðsins.Við lok námskeiðsins geti nemandi beitt aðferðum hagnýtrar stærðfræði. Þetta felur í sér að nemandi hafi í lok námskeiðsins getu til að nota tæki stærðfræðinnar við lausn margvíslegra viðfangsefna (L1, L2, L3, L4 og L5) þ.e.
  • geti notað logra, veldis- og vísaföll við prósentureikning og núvirðingu.
  • séu færir um að núvirða endanlegt og óendanlegt tekjustreymi.
  • geti leyst línuleg jöfnukerfi með fylkjareikningi.
  • geti lýst eiginleikum falla og ferlum þeirra.
  • geti leyst ýmis hagræn vandamál með aðstoð stærðfræðigreiningar.
  • geti leyst hámörkunardæmi með einni eða fleiri breytustærðum.
  • geti leyst hámörkunardæmi með hliðarskilyrðum.
   Þetta felur í sér að nemandi
   • hafi öðlast leikni til að greina ýmis megindleg vandamál og geti rökstutt ákvarðanir um beitingu aðferða með gagnrýnum hætti á faglegum grunni (L3).
   • hafi öðlast getu til að greina milli nauðsynlegra og ónauðsynlegra upplýsinga (L5).
   • hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun við lausn vandamála (L7)
   Við lok námskeiðs geti nemandi hagnýtt þekkingu og leikni í stærðfræði í starfi og/eða frekara námi.Þetta felur í sér að nemandi
   • hafi þróað með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám á sviði hagnýtrar stærðfræði (H1).
   • geti unnið sjálfstætt og skipulega að ýmsum megindlegum viðfangsefnum (H2).
   • sé fær um að túlka, skýra og kynna fræðileg atriði og reikniniðurstöður (H4).
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   3 fyrirlestrar og 2 dæmatímar á viku
   TungumálÍslenska
   Markaðsfræði I SkyldaV-105-MAR16 Einingar
   Ár3. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagFyrirlestrar og umræðutímar.
   Kennari
   Freyja Th. Sigurðardóttir
   Lýsing
   Markmið námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum nútíma markaðsfræði. Farið verður yfir grunnþætti faglegs markaðsstarfs, helstu hugmyndir, stefnumörkun og aðgerðir. Nemendur þurfa að skilja markmið faglegs markaðsstarfs, hvernig megi fá innsýn á markaði, hvernig skapa megi tengsl við viðskiptavini, hvernig sterk vörumerki eru byggð, hvernig tilboð eru mótuð og kynnt og hvernig skapa megi arðbæran vöxt til lengri tíma. Áhersla verður lögð á að skoða bæði áskoranir og bestu aðferðir með íslenskum og erlendum dæmisögum. Raundæmi frá íslenskum fyrirtækjum á borð við Icelandair, Nova, FM957, WOW air  og Bláa lónið verða m.a. rædd. Að námskeiði loknu ættu nemendur að hafa lært grunnkenningar og hugtök faglegs markaðsstarfs, svo sem eins og mikilvægi markaðsrannsókna, alþjóðavæðingar, stafrænnar markaðssetningar og heildrænnar markaðssetningar svo markaðsstarf fyrirtækja verði árangursríkt.
   Námsmarkmið
   • Nemendur öðlist skilning og þekkingu á grunnþáttum markaðsfræðinnar. Þ.e.a.s. hugtökum, lögmálum, aðferðum og kenningum.
   • Nemendur þekki fjölbreytta snertifleti markaðsfræðinnar í nútíma samfélagi.
   • Nemendur þekki og skilji mikilvægi og hlutverk markaðsfræðinnar í rekstri fyrirtækja.
   • Nemendur þekki bæði áskoranir og tækifæri í nútíma markaðsstarfi sem einkennast bæði af alþjóðavæðingu og síbreytilegri stafrænni tækni. 
   • Nemendur öðlist færni til að nýta sér þekkingu markaðsfræðinnar til að leysa verkefni og kynna rökstuddar hugmyndir að lausnum.
   • Nemendur geti á gagnrýninn hátt greint markaðsaðgerðir.
   • Nemendur geti á faglegan hátt talað fyrir mikilvægi markaðsstarfs.
   • Nemendur geti metið hvort upplýsingaþörf sé fullnægt svo markaðsaðgerðir verði áhrifaríkar ásamt því að hafa færni til að finna og greina þær upplýsingar/gögn sem vantar. 
   • Nemendur geti metið hvaða aðferðir markaðsfræðinnar eigi við í markaðfærslu
   • Nemendur séu færir um að finna, greina og miðla fræðilegum upplýsingum úr markaðsfræðibókum, gagnagrunnum og vísindaritum.
   • Nemendur hafi innsýn til að setja saman áhrifaríkar heildrænar markaðsáætlanir.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar og umræðutímar.
   TungumálÍslenska
   Fjármál fyrirtækja SkyldaV-107-FJAR6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Ender Demir
   Lýsing
   The course covers the fundamental concepts of corporate finance. Based on the time value of money the course discusses key instruments in equity and debt financing and their valuation. This includes a discussion of the relationship between risk and return and key theories in that respect. The course also focuses on capital budgeting and its practical application. The capital structure choice is discussed in both perfect and imperfect market settings. This includes the impact of, e.g., taxes, financial distress, conflicts of interests and agency problems as well as a discussion of ways to influence the capital structure including issuance of securities and payout policies. The course also discusses the limitations of the key theories applied in corporate finance with regard to potential ethical conflicts.
   Námsmarkmið
   At the end of the course students possess fundamental knowledge of
   •  corporate financing instruments and their valuation,
   •  the main theories on the relationship between risk and return from a stockholder’s and a bondholder’s perspective,
   • perfect financial markets and market imperfections,
   • capital budgeting,
   • capital structure theories,
   • conflicts of interests and agency problems,
   • issuance of securities, and
   • payout policies.
   Students develop their skills to
   • calculate present and future value of cash flows and financial return measures,
   • apply financial theories to infer the cost of capital for both equity and debt  
   • analyze a firm’s capital structure and financing decisions and identify ways for improvement
   • recognize the limitations inherent in the theories discussed, including potential ethical conflicts.
   Students develop their competences to
   •  participate in corporate financial decision making,
   •  identify financial challenges and find and justify appropriate solutions,
   •  reflect on the consequences of their decisions in the corporate, economic, social and ecological context, and
   •  participate in discussions about corporate finance.
   Námsmat
   • Group Assignments (24%)
   3 group assignments. Weight of each of the 3 assignments in the final grade: 8%. Groups will consist of four to five students each. Answers to the assignments are to be submitted electronically in Canvas. The students can expect individual questions to any or all the members of the group. The lecturer also has the right to give individual members within the group different grades if their contribution is not approximately equivalent.
   • Mini assignments (20%)
   7 individual 15-minute online mini assignments; out of the 7 mini assignments the best 5 mini assignments will be taken for final grading. Weight of each of the 5 mini assignments in the final grade: 4%. Each mini assignment will consist of 2 or 3 questions. Questions can be multiple choice or open questions. 
   • Midterm exam (16%)
   ???????Individual 60-minute exam. The exam will consist of 5 main questions with potentially several sub-questions each. Details tba.
   • Final exam (40%)
   ???????Individual 120-minute exam. The exam will consist of 10 main questions with potentially several sub-questions each. Details tba.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   This course V-107-FJAR Corporate Finance is a 6 ECTS-credit undergraduate level course offered through the Department of Business Administration. Weekly teaching sessions two times a week for 12 weeks and weekly tutorials/problem solving sessions. 
   TungumálEnska
   Reikningshald SkyldaV-108-REHA6 Einingar
   Ár3. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Á námskeiðinu er farið yfir grundvallaratriði reikningshalds með áherslu á hringrás tvíhliða bókhalds og áhrif viðskipta á rekstrarárangur, efnahagsstöðu og sjóðstreymi. Nemendur öðlast þekkingu á meginforsendum og reglum sem eru notaðar til að tryggja áreiðanleika reikningsskila fyrirtækja. Nemendur fá einnig innsýn í upplýsingagildi reikningshalds fyrir notendur reikningsskila og hvernig hægt er að nýta þær upplýsingar í viðskiptalífinu.
   Námsmarkmið
   Að nemendur þekki grundvallarhugmyndir fjárhagsbókhalds og meginreglur við gerð reikningsskila.
   Að nemendur öðlist leikni í að semja einföld reikningsskil á rekstrargrunni fyrir fyrirtæki í verslunar-og þjónustustarfsemi og að greina áhrif viðskipta á rekstrarárangur og efnahagslega stöðu þeirra.
   Að nemendur skilji samhengi rekstrar- og efnahagsreiknings og geti miðlað ýmsum gagnlegum upplýsingum reikningsskila til notenda þeirra.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Velgengni í námi og starfi - Leiðtogahæfni og skilvirk teymi SkyldaV-300-LEAD1 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Ásgeir Jónsson
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Hvernig skara ég framúr SkyldaV-300-SKAR0 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Elmar Hallgríms Hallgrímsson
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Gerð og greining ársreikninga SkyldaV-307-GARS6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-108-REHA, Reikningshald
   V-202-REGR, Rekstrargreining
   SkipulagÞrír fyrirlestrar og tveir dæmatímar á viku
   Kennari
   Halldór Ingi Pálsson
   Lýsing
   Kynning á lögum um ársreikninga, kynning reglugerðar um framsetningu og innihald ársreikninga og ársreikningskafla hlutafélagalaganna. Nemendur fá þjálfun í gerð einfaldra ársreikninga. Dæmum um ársreikninga verður dreift eða vísað á heimasíður og farið yfir í tíma. Reglur um fjárfestingar í hlutabréfum og öðrum markaðsverðbréfum kynntar með hliðsjón af lögum um ársreikninga og stöðlum alþjóðlegu reikningsskilanefndarinnar (IASB). Eiginfjárreikningar kynntir og ráðstöfunarmöguleikar einstakra reikninga með skírskotun í lög. Reglur um færslu tekjuskatts í reikningsskil kynntar. Sjóðstreymi og notkun helstu kennitalna því tengdu. Meðferð kaupréttar á hlutabréfum (options) í reikningsskilum kynnt. Helstu kennitölur í ársreikningum kynntar. Stutt kynning verður á lífeyris- og ábyrgðarskuldbindingum, óefnislegum eignum og gerð verður grein fyrir mismuninum á fjármögnunarleigu- og kaupleigusamningum. Kynning á samstæðureikningsskilum.
   Námsmarkmið
   Góð þekking á aðferðum við færslu bókhalds, gerð ársreikninga, túlkun og greining á upplýsingum í ársreikningum er mjög mikilvæg viðskiptafræðingum. Fjárhagsleg áhrif viðskipta fyrirtækja og aðrar veigamiklar upplýsingar um rekstur koma fram í reikningsskilum þeirra. Af þeim sökum hefur bókhald stundum verið nefnt tungumál viðskiptanna. Þekking á reikningsskilum og ársreikningum skiptir einnig máli varðandi önnur sérsvið viðskiptafræði. Má hér nefna gerð rekstraráætlana, deildauppgjör og verðmat fyrirtækja.Þessu námskeiði er ætlað að búa nemendur undir að takast á við verkefni á þessum sviðum. Lærdómsviðmið þessa námskeið eru hér að neðan flokkuð í þrennt: Þekking, leikni og hæfni.ÞekkingAð loknu þessu námskeiði ætti nemandi að búa yfir góðri þekkingu á bókhaldi og ársreikningum. Í því felst að nemandi hafi öðlast góðan skilning á því hvernig áhrif viðskipta eru færð í bókhald félaga, hvernig ársreikningur er gerður byggt á bókhaldi viðkomandi fyrirtækis og hvað ársreikningur segir stjórnendum félags og öðrum notendum hans. Nemandi á að vera fær um að miðla af sér kunnáttu í öllum viðfangsefnum námskeiðsins en þau koma fram í kennsluáætlun.Með leikni er átt við að nemandi sé fær um að skrá með réttum hætti áhrif viðskipta sem taka á því efni sem farið er í námskeiðinu á bókhald fyrirtækis og gert ársreikning byggt á færslu viðskiptanna í bókhald. Sem dæmi má nefna að nemandi þarf að geta fært og flokkað tekjur og gjöld með réttum hætti, vera fær um að skrá leigusamninga í bókhald byggt á eðli þeirra, reikna út skatt til greiðslu og frestaðan tekjuskatt, færa langtímalán og langtímaskuldabréfaeign með réttum hætti miðað við aðferð virkra vaxta og færa afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna. Á grundvelli fyrrgreindra viðfangsefna og annarra sem fram koma í kennsluáætlun skal nemandi vera fær um að gera rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi auk viðeigandi skýringa sem fram koma í þessum megin yfirlitum ársreiknings.
   Að loknu námskeiði á nemandi að vera fær um að nýta þekkingu og leikni í starfi sem viðskiptafræðingur og/eða  frekara námi í reikningshaldi eða öðrum þeim greinum viðskiptafræði þar sem þekking á bókhaldi og ársreikningum skiptir máli. Þetta felur í sér að nemandi hafi tileinkað sér hæfni til að færa bókhald, gera ársreikninga og túlka þær upplýsingar sem fram koma í ársreikningi. Jafnframt að nemandi geti nýtt sér, eftir því sem við á, þekkingu sem hann hefur öðlast í námskeiðinu til að fást við önnur þau viðfangsefni viðskiptafræðinnar þar sem fjárhagsupplýsingar koma við sögu.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   3 fyrirlestrar og 1 dæmatími á viku
   TungumálÍslenska
   Alþjóðaviðskipti ValnámskeiðV-308-ALVI6 Einingar
   Ár3. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-103-THAG, Þjóðhagfræði
   V-105-MAR1, Markaðsfræði I
   Skipulag3 vikna námskeið í lok haustannar
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Annars vegar er fjallað um umhverfi og þróun heimsviðskipta, hnattvæðingu viðskipta, fræðilegar kenningar um alþjóðleg viðskipti, pólitíska mótun viðskiptastefnu og viðskiptaumhverfis, viðskiptahindranir, svæðisbundin viðskiptabandalög eins og ESB og NAFTA, áhrif menningar á alþjóðleg viðskipti, erlenda fjárfesting, staðsetning framleiðslu, GATT og WTO, alþjóðlega peningakerfið og IMF. Þessi málefni og stofnanir eru settar í samhengi við stöðu Íslands og málefni sem eru ofarlega á baugi í heimsfréttum. Hins vegar eru málin skoðuð frá sjónarhóli fyrirtækjanna sjálfra. Meðal annars verður eftirfarandi tekið fyrir: ávinningur og áhættur erlendrar starfsemi, mögulegar leiðir við alþjóðavæðingu fyrirtækja, útrás íslenskra fyrirtækja: saga og lærdómur, skipulag alþjóðlegs rekstrar, alþjóðleg markaðssetning og þróunarstarf, alþjóðlegt samstarf, inn/útflutningur og fjölþjóðleg stjórnun.
   Námsmarkmið
   • Þekki meginatriði í uppbyggingu og þróun alþjóðlega viðskiptakerfisins
   • Þekki helstu markað- og stjórnkerfi á heimsvísu, kosti þeirra og galla
   • Skilji helstu áhrif og afleiðingar frelsis og takmarkana á frelsi í alþjóðaviðskiptum
   • Hafi innsýn í með hvaða hætti munur á menningu getur haft áhrif á alþjóðleg viðskipti
   • Þekki ólíkar og mögulegar leiðir til alþjóðavæðingar fyrirtækja
   • Þekki kunnar áhættur í alþjóðlegum rekstri.
   • Geti greint mögulega kosti og galla þátttöku í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi fyrir þjóðir og fyrir fyrirtæki í ólíkum atvinnugreinum
   • Geti greint stöðu mismunandi samfélaga í alþjóðaviðskiptaumhverfinu og þau áhrif sem hún hefur á efnhagslega framþróun viðkomandi samfélaga.
   • Hafi innsýn í alþjóðasamninga sem kunna að hafa áhrif á samkeppnisstöðu einstakra atvinnugreina á Íslandi, t.d. EES-samninginn og fríverslunarsaminga
   • Hafi kunnáttu og færni til að greina stöðu fyrirtækis m.t.t. alþjóðavæðingar og geti sett fram greiningu á mögulegum kostum, göllum og áhættu af alþjóðavæðingu
   • Hafi vissa reynslu af hópavinnu þar sem unnið er með raunverulegt verkefni í alþjóðlegu umhverfi.
   Námsmat
   Verkefni og lokapróf.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   4 fyrirlestrar á viku
   TungumálEnska
   Applied Game Theory ValnámskeiðV-332-AGTH6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararT-302-TOLF, Tölfræði I
   V-201-RHAG, Rekstrarhagfræði I
   V-625-REII, Rekstrarhagfræði II
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Friðrik Már Baldursson
   Lýsing
   Game theory is concerned with the analysis of strategic decisions, i.e. decisions where one must also take into account the decisions of others, because final outcomes depend on everyone involved. Game theory is therefore relevant for a broad range of decisions and has applications in many different disciplines, such as political science, psychology and biology. This course will, however, focus primarily on economic applications. Examples are wide ranging and include price setting by oligopolistic firms and the negotiation of international treaties on climate change.The course’s main objective is to provide a basic understanding of the formal analysis of decision problems using game theory and models of behaviour. Students will study how to take strategic considerations into account when making decisions. They will also learn how to predict how others will (rationally) behave when they are in strategic settings and how to apply these tools to settings from economics and business.The course will cover static and dynamic games with full and asymmetric information. Basic cooperative and bargaining theory will also be covered and applications to concrete examples will be emphasized.
   Námsmarkmið
   • Understand basic principles of logical / game theoretical analysis of decisions.
   • Knowledge about a number of special games and particular issues associated with them, such as repeated games (including infinitely repeated games), auctions and signalling games
   • Know central equilibrium concepts in non-cooperative game theory, such as Nash equilibrium, subgame-perfect Nash equilibrium, Bayesian Nash equilibrium, and perfect Bayesian equilibrium
   • Understand the solution concepts of cooperative game theory
   • Be familiar with economic applications of game theory
   • Formulate game theoretic models and solution concepts for the analysis of simple economic problems
   • Ability to analyse assumptions critically
   • Apply game theoretic equilibrium and solution concepts to the analysis of simple economic problems
   • Analyse decision problems with an independent and critical economic approach
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálEnska
   Hagnýt tölfræði II SkyldaV-406-TOL26 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
   SkipulagFjórir tímar á viku, fyrirlestrar og dæmatímar.
   Kennari
   Ewa Ryszarda Lazarczyk Carlson
   Lýsing
   The course focuses on a study of linear regression, the theory behind and the application of the method. Part 1 of the course covers simple and multiple regressions which are used in the analysis of cross-sectional data. Part 2 introduces basic time series models. Examples of simple economic applications are used throughout the course. Students use SPSS. License to use SPSS can be purchased at the reception desk in Sólin. During the course students will get some guidance on how to use the program. However, it has to be noted that this statistical program is only the means to an end – the course’s aim is not to thoroughly teach how to use SPSS, it is to be able to perform the chosen analysis with the use of the computer software and primarily to understand the results and be able to judge the adequacy of the model and its fit to data.
   Námsmarkmið
   • The method of linear regression (K1),
   • Assumptions necessary to perform regression analysis (K2),
   • Basic test necessary to verify the fit of the model (K3),
   • Interpretation of the results (K4),
   • Basic time series methods (K5).
   • Choose the appropriate method for the data at hand (S1),
   • Use it to analyze the data (S2),
   • Interpret the results (S3).
   • Students should become familiar with using a chosen statistical package (SPSS will be the program used in class) (S4).
   • Students should be able to use econometric models for decision-making (C1),
   • Be able to judge the adequacy of the method used for analysis (C2),
   • Be able to read and evaluate simple research papers that use these methods (C3),
   • Be able to present the research results in a comprehensible and brief way (C4).
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Lectures will take place twice a week (Wednesdays and Fridays). Wednesdays’ lectures will be organized as typical lectures where teacher presents material and relevant examples. Most of the content of Wednesdays´ lectures will be available on slides that will be uploaded on Wednesdays mornings. However, there will be additional examples that will be solved on the board and they will not be part of slides. Students are required to take notes.Fridays’ lectures will be organized as problem solving sessions (called Exercise Session in the Study Plan). Students will be presented with a number of exercises covering material discussed in class and they will be required to work on those during the class. It is advisable that students bring the book and lecture notes to these sessions. In total, there will be eight Exercise Sessions. After the end of the class each student is required to submit an answer sheet/Exercise Session Report to the teacher. The precise way of sending the report will be explained later in the class. These reports will only receive grade of Pass+, Pass or Fail. In order to get Pass+ all answers have to be correct, in order to pass (receive Pass) more than 50% of the answers need to be correct.The detailed schedule can be found in this document. Please be aware that it might be prone to changes and updates during the semester.The course does not require much learning by heart. Instead it relies heavily on your ability to understand the topics covered and your ability to use relevant methods where needed. To acquire that level of knowledge, skills and competences requires that you take an active role in your studies throughout the course.The assignments in the textbook, material covered in lectures and assignments for problem solving sessions will be equally covered in the final.TA classes:Once a week there will be problem solving sessions with a Teaching Assistant (TA). They will start in the second week of the course. Please prepare for the TA sessions. This means: try solving assigned exercises before the class takes place. Most students learn the most when they prepare before-hand and check their solutions with the solutions given by the TA.
   TungumálEnska
   Aðferðafræði SkyldaV-502-ADFR6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar1. Grunnnám, grunnnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   Skipulag3 vikna námskeið í lok haustannar
   Kennari
   Eyrún Magnúsdóttir
   Lýsing
   Í námskeiðinu verður í fyrsta lagi lögð áhersla á að kenna nemendum þá aðferðafræði sem notuð er við heimildavinnu í tengslum við gerð verkefna, skýrslna og annarra náms- og starfstengdra greinargerða. Rík áhersla verður lögð á að nemendur temji sér að fjalla um viðfangsefni sín á greinargóðri íslensku. Verkefni felast m.a. í ritun stuttra greinargerða og skýrslna sem byggja á heimildaöflun og umfjöllun tölulegra upplýsinga. Í öðru lagi verður stuttlega fjallað um aðferðafræði vísindalegra rannsókna og þær takmarkanir sem mismunandi rannsóknaraðferðir eru háðar. Lögð verður áhersla á að nemendur öðlist grunnfærni í gerð spurningakönnunar með verkefnavinnu. Í þriðja lagi verður hluta námskeiðsins varið í að kenna nemendum grunnatriði Microsoft Excel forritsins. Í fjórða lagi verða nemendum kynnt grundvallaratriði kynninga í töluðu máli og fá tækifæri til að æfa sig með flutningi eigin kynningar.
   Námsmarkmið
   Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast þekkingu til að:
   Lýsa völdum aðferðum og hugtökum innan aðferðafræði
   Gera greinamun milli fræðilegra skýringa og annars konar skýringa
   Sækja sér þekkingu í ritrýndar greinar
   Skilja og þekkja stöðu aðferðafræði í viðskiptafræði
   Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast leikni til að:
   Geta miðlað efni fræðigreina á skipulagðan og skiljanlegan hátt.
   Geti lýst einföldum fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum á stöðluðu formi (APA)
   Geta undirbúið, skipulagt og framkvæmt einfalda rannsókn.
   Hafi tileinkað sér gagnrýna hugsun
   Við lok námskeiðsins á nemandinn að hafa öðlast hæfni til að:
   Takast á við frekar nám.
   Sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
   Geta unnið einn og með öðrum að verkefnum.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar, umræðutímar og verkefnatímar.
   TungumálÍslenska
   Fjármálakeppni Rotman í Toronto ValnámskeiðV-505-ROTM6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Sævarður Einarsson
   Lýsing
   With the lifting of currency controls, Icelanders can now freely trade in financial markets outside Iceland (e.g. US) using registered brokers. As a consequence, there is great interest amongst investors, pension funds, traders, hedge funds to trade in liquid non-icelandic equity and fixed income markets so as to get returns better than what the Icelandic market affords. The purpose of this course is to educate students on the nuances of the financial markets and the science of trading so as to enable a student to understand risk and reward using quantitative analysis. With this backdrop, the course teaches students how to execute trading strategies under certain market conditions and adapt these strategies as the market conditions change. Time permitting, we will also look at options based trading strategies and risk management (hedging) strategies. •Introduction to financial markets •Technical Analysis vis-à-vis Fundamental Analysis •Understanding Risks and Rewards •Basic Trading and Hedging Strategies •Familiarity with RIT •Case Studies
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Class participation: 10% Quizzes: 3 – 5 (total worth of 30%) Group Project: 60% Students missing a quiz without any medical reasons or prior permission from the instructor will receive a grade of 0%. Students missing a quiz with valid reasons will have the opportunity to be have the quiz scores averaged out over the quizzes taken.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   In addition to the lectures on the fundamentals underlying trading, students can expect hands-on practice of strategy implementation using Rotman Interactive Trading portal (RIT) and spreadsheets. In addition, class discussion, quizzes and group projects will be used to emphasize certain aspects of the materials taught.
   TungumálEnska
   Mannauðsstjórnun ValnámskeiðV-511-STST6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar2. Grunnnám, framhaldsnámskeið
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-203-STJ1, Stjórnun
   SkipulagÞriggja vikna námskeið.
   Kennari
   Þóra Þorgeirsdóttir
   Lýsing
   Fjallað er um ferli mannauðsstjórnunar frá ráðningu til starfsloka, þ.m.t. mönnun og ráðningar, þjálfun og starfsþróun, frammistöðustjórnun, launastjórnun, starfsmannatengsl og vinnurétt. Áhersla er lögð á tengsl mannauðsstjórnunar við stefnumótun fyrirtækja og stofnana, verkaskiptingu og hlutverk almennra stjórnenda og starfsmannadeilda og mælingar á árangri. Verklegum æfingum og lausn raundæma er ætlað að þjálfa ýmis atriði námsins.
   Námsmarkmið
   Að námskeiði loknu er markmiðið að nemar geti: Skilgreint og beitt lykilhugtökum, kenningum og aðferðum á sviði mannauðsstjórnunar og gert grein fyrir helstu hornsteinum fræðasviðsins. Gert grein fyrir stefnumótandi hlutverki mannauðsstjórnunar og möguleikum sem í því hlutverki felast fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja. Beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu á siðferðilegum, lagalegum og samfélagslegum áskorunum á sviði starfsmannamála. Framkvæmt greiningu á störfum, hannað starfslýsingu, viðtalsramma fyrir ráðningarviðtal og frammistöðumat fyrir tiltekið starf. Gert grein fyrir verksviði og helstu verkefnum mannauðsstjórnunar­deildar og stjórnenda á sviði starfsmannamála. Nýtt sér gagnasöfn, ritrýndar greinar, kenningar og rannsóknir í skrifum og í faglegum rökstuðningi fyrir ákvörðunum, vali á aðferðum og hönnun ferla á sviði mannauðsstjórnunar.
   Námsmat
   Einstaklingsverkefni og lokapróf
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   4 fyrirlestrar á viku
   TungumálEnska
   Virðismat ValnámskeiðV-517-VIRD6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
   Skipulag4 fyrirlestrar á viku og einn dæmatími.
   Kennari
   Agnes Ísleifsdóttir
   Lýsing
   This course will examine the most widely used methods of asset valuation, focusing on intrinsic valuation (discounted cash flow) and relative valuation (pricing using multiples).

   Tools for valuing all kinds of assets under various scenarios will be provided, although the focus will be on equities. The goal is to be able to identify which valuation methods are appropriate in each instance, apply the tools correctly and provide sound reasoning for any assumptions made.

   Main topics will include; discounted cash flow valuation, relative valuation, assessing risk, cost of financing and discount rates, measuring earnings, estimating growth and terminal value as well as coverage of different versions of useful valuation models.

   One group project, a firm valuation report, will be handed in at the end of the semester.

   Guest lecturers will make appearances if/when possible.
   Námsmarkmið
   Upon completion of the course students should have:

   • a thorough understanding of main valuation methods, including the components of a discounted cash flow valuation, their advantages and shortcomings

   • an ability to value various types of firms under multiples scenarios using the appropriate methods

   • enough understanding to provide sound reasoning for the valuation results and their underlying assumptions 
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálEnska
   Virðismat ValnámskeiðV-517-VIRD6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-104-STÆR, Hagnýt stærðfræði I
   V-107-FJAR, Fjármál fyrirtækja
   Skipulag4 fyrirlestrar á viku og einn dæmatími.
   Kennari
   Agnes Ísleifsdóttir
   Lýsing
   This course will examine the most widely used methods of asset valuation, focusing on intrinsic valuation (discounted cash flow) and relative valuation (pricing using multiples).

   Tools for valuing all kinds of assets under various scenarios will be provided, although the focus will be on equities. The goal is to be able to identify which valuation methods are appropriate in each instance, apply the tools correctly and provide sound reasoning for any assumptions made.

   Main topics will include; discounted cash flow valuation, relative valuation, assessing risk, cost of financing and discount rates, measuring earnings, estimating growth and terminal value as well as coverage of different versions of useful valuation models.

   One group project, a firm valuation report, will be handed in at the end of the semester.

   Guest lecturers will make appearances if/when possible.
   Námsmarkmið
   Upon completion of the course students should have:

   • a thorough understanding of main valuation methods, including the components of a discounted cash flow valuation, their advantages and shortcomings

   • an ability to value various types of firms under multiples scenarios using the appropriate methods

   • enough understanding to provide sound reasoning for the valuation results and their underlying assumptions 
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálEnska
   Þjónustustjórnun ValnámskeiðV-522-SERV6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námsgreinar3. Grunnnám, sérhæft námskeið
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
   V-203-STJ1, Stjórnun
   SkipulagWeekly lectures
   Kennari
   Brynjar Þór Þorsteinsson
   Lýsing
   Námskeiðið er inngangsnámskeið í þjónustustjórnun og er ætlað að kynna helstu grunnhugtök og aðferðir sem er nauðsynlegt að þekkja og geta beitt til að ná árangri við stjórnun þjónustufyrirtækja
   Námsmarkmið
   • Nemendur eiga að skilja og geta útskýrt helstu líkön um þjónustufyrirtæki
   • Nemendur þekki helstu kenningar um þjónustustjórnun
   • Nemendur skilji eðli og einkenni þjónustu og mikilvægi hennar í samfélaginu
   • Nemendur eiga að þekkja helstu hugtök um ánægju viðskiptavina
   • Nemendur kunni skil á tengslum tækni og þjónustu
   • Nemendur geti greint gæði þjónustu með aðstoð þekktra þjónustulíkana
   • Nemendur þekki helstu útfærslur á stefnu þjónustufyrirtækja og mótun hennar
   • Nemendur geti þróað nýja þjónustu og tengt við nýsköpun fyrirtækja
   • Geti útskýrt grunnhugsun algengra þjónustulíkana
   • Geti útskýrt hvernig helstu aðferðir þjónustustjórnunar eru nýttar og hrint í framkvæmd af stjórnendum á Íslandi og í alþjóðlegum rekstri
   • Geti greint og sett fram þjónustustefnu í fyrirtæki
   • Hafa þróað gagnaöflunarfærni og framsetningu (kynningu) efnis með verkefnum og hópvinnu
   • Hafa þróað með sér uppbyggilega gagnrýni sem byggist á jákvæðni og faglegri greiningu á nokkrum helstu líkönum (aðferðum) þjónustufræðanna
   • Geti skipst á skoðunum um nokkur helstu líkön þjónustufræðanna
   • Vera fær um að takast á við stjórnunarstörf í þjónustufyrirtækjum

   Námsmat
   2-3 hópverkefni 30%. Þátttaka / tímaverkefni 15%. Lokaverkefni 55%
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   3 fyrirlestrar á viku
   TungumálEnska
   Markaðs- og viðskiptarannsóknir SkyldaV-528-MAVI6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-303-TOL1, Hagnýt tölfræði I
   V-502-ADFR, Aðferðafræði
   SkipulagATH: Kennt í fyrsta skipti haust 2007 !Þrír fyrirlestrar á viku og einn dæmatími.
   Kennari
   Ævar Þórólfsson
   Lýsing
   The course will cover the role and importance of business research methods as well as the main steps in the research process, also covering the structure of each research method with a special emphasis on surveys. By the of the course you should be able to set realistic research objectives, design accurate and appropriate research methods, analyze quantitative and qualitative data and write-up a report in a APA framework.
   Námsmarkmið
   • Skilji hlutverk markaðs- og viðskiptarannsókna í ákvörðunartöku stjórnenda (þekking).
   • Kunni skil á styrkleikum og veikleikum helstu rannsóknaraðferða og viti hvenær hver og ein á við þegar þörf er á að gera rannsókn (þekking)
   Geti skipulagt og framkvæmt einfalda rannsókn (hæfni).Geti unnið úr einfaldri rannsókn með SPSS og sett fram niðurstöður (leikni).
   Námsmat
   Verkefni, áfangapróf og lokapróf.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar og dæmatímar.
   TungumálEnska
   Stafræn markaðssetning ValnámskeiðV-552-STAF6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Stafræn markaðssetning veitir bæði víðtakan og hagnýtan skilning á því hvernig fyrirtæki og aðrar skipulagsheildir geta nýtt sér stafræna miðla til að ná fram markmiðum sínum í markaðssetningu og greiningum á neytendahegðun. Unnið verður með mælikvarða í markaðssetningu, vörumerkjasköpun, tengslamyndun við neytendur, virðisgreiningar, viðskiptalíkön og tekjumódel, upplifun, umtal á netinu og almannatengsl. Í námskeiðinu verður lögð áhersla á raunverkefni, styttri raundæmi og tengsl við atvinnulíf. Nemendur munu læra um vefgreiningar og markaðssetningu á heimasíðum, leitarvélum, farsímum, samfélagsmiðlum (t.d. Facebook og You Tube), tölvupóstum og fá að prófa sig áfram sjálfir í gegnum hópverkefni.
   Námsmarkmið
   Safn staðreynda, lögmála, kenninga og aðferða sem einstaklingur hefur tileinkað sér. Þekking er bæði fræðileg og hagnýt.

   · Hafi öðlast almennan skilning á hlutverki stafrænna miðla í markaðssetningu og vefgreiningu á neytendahegðun· Hafi vitneskju um nýja þekkingu á sviði stafrænnar markaðssetningar· Þekki mikilvægi þess að greina virði stafrænna miðla fyrir neytendur og fyrirtækiðFelur í sér færni til að beita þekkingu. Leikni getur falist í almennri leikni sem ekki er bundin ákveðinni fræðigrein eða starfsgrein og sérhæfðri leikni.

   · Geti beitt gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna í stafrænni markaðssetningu · Geti rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni· Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt· Geti nýtt sér viðurkennd gagnasöfn og upplýsingalindir á viðkomandi fræðasviði· Geti rökstutt ákvarðanir um notkun mismundandi stafrænna miðla á fræðilegan háttFelur í sér yfirsýn og getu til að nýta þekkingu og leikni við nám og starf.

   · Geti tekið virkan þátt í samstarfi og fundið lausnir á vandamálum í stafrænni markaðssetningu· Sé fær um að túlka gögn og aðrar upplýsingar frá vefgreiningum· Geti undirbúið og búið til markaðssetningu með stafrænum miðlum
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Fyrirlestrar til að skýra fræðileg hugtök, aðferðir og til að svara spurningum frá nemendum. Áhersla verður lögð á raunverkefni og dæmi í tímum, með vinnu nemenda, þannig að undirbúningur er nauðsynlegur. Hópverkefni mun auka raunhæfa nálgun námskeiðsins varðandi undirbúning og framkvæmd stafrænnar markaðssetningar. Til að auka enn frekar á raunhæfa nálgun námskeiðsins verða gestafyrirlesarar fengnir til að ræða ákveðin atriði sem tengjast efni námskeiðs.
   TungumálEnska
   Skattskil ValnámskeiðV-620-SKSK6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-108-REHA, Reikningshald
   V-307-GARS, Gerð og greining ársreikninga
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Lúðvík Þráinsson
   Lýsing
   Grundvallarreglur íslenskra skattalaga og íslensks skattkerfis kenndar bæði að því er varðar einstaklinga og fyrirtæki. Kennd er hagnýt notkun og skilningur á skattalögum og tvísköttunarsamningum og útleiðsla skattstofna út frá þeim mismun sem er á reikningshaldslegri og skattalegri afkomu fyrirtækja. Uppstilling skattauppgjörs og útskýring á því hvað ræður skattstofnum með reikningslegum og lagalegum rökstuðningi.
   Námsmarkmið
   Markmið að nemendur kunni skil á helstu grundvallarreglum íslenskra skattalaga, öðlist almennan skilning á íslensku skattaumhverfi. Læri að lesa og nota íslensk skattalög og aðrar skattlagningarreglur þ.m.t. tvísköttunarsamninga sem Ísland hefur gert. Þekki mismuninn á reikningshaldslegri og skattalegri afkomu fyrirtækja og kynnist helstu frávikum á milli reikningshaldsins og skattareglna. Geti stillt upp skattauppgjöri og fundið út réttan skattstofn, hafi fullan skilning á því af hverju skattstofn eða skattskylda ákvarðst á þann hátt sem hún gerir. Verði færir í að útskýra það með lagarökum og almennum rökum.
   Námsmat
   Tvö stór verkefni sem gilda hvort um sig 15% af heildareinkunn. Lokapróf sem gildir 70%
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   4 tímar á viku, sem skiptast í fyrirlestra og verkefni
   TungumálÍslenska
   Vörumerkjastjórnun ValnámskeiðV-644-BRAN6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararV-105-MAR1, Markaðsfræði I
   V-523-MACO, Neytendahegðun og markaðssamskipti
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Atli Björgvinsson
   Lýsing
   Námskeiðið miðar að hugmyndarfræði stefnumiðaðrar stjórnunar vörumerkja þar sem áhersla er lögð á skilgreiningar grunnhugtaka og mismunandi aðferðir við að meta vörumerkjavirði og hvernig má aðlaga vörumerkjastefnu til að hámarka vörumerkjavirði.
   Námsmarkmið
  • hafa náð tökum á grundvallarhugtökum og hugmyndarfræði stefnumiðaðrar vörumerkjastjórnunar og þekki þannig hlutverk vörumerkja og hugtökin vörumerki, viðskiptavinagrundað vörumerkjavirði, staðfærsla og vörumerkjarýni.
  • hafa öðlast skilning á gildi þess að byggja upp sterkt vörumerki.
  • þekkja þrjú helstu verkfærin sem hægt er að beita við uppbyggingu vörumerkjavirðis: a.að velja réttu vörumerkisauðkennin b. að setja saman söluráðana á réttan hátt c. að nýta sér hugrenningartengsl annarra
  • geta beitt réttum verkfærum við uppbyggingu vörumerkjavirðis
  • hafa lært og geti beitt mismunandi aðferðum við að mæla vörumerkjavirði
  • geta mótað og innleitt öfluga vörumerkjastefnu
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálEnska
   Starfsnám ValnámskeiðV-667-STNA6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagVerknám
   Kennari
   Freyja Th. Sigurðardóttir
   Kristján Reykjalín Vigfússon
   Lýsing
   Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsónaraðilia frá fyrirtæki. Hægt er að dreifa starfsnáminu á 4 – 12 vikur. Vinnutíma skal haga þannig að hann skarist ekki á við kennslustundir. Miðað skal við 120 klst. vinnu.
   Námsmarkmið
   • Að auka þekkingu stúdenta á því sviði sem þeir vilja starfa við í framtíðinni • Veita stúdentum reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi undir leiðsögn fyrirtækis og kennara. • Undirbúa nemendur undir starf eftir skólalok. • Koma nemendum inn á vinnumarkaðinn – opna dyr • Efla enn tengsl okkar við atvinnulífið
   Námsmat
   Lokaskýrsla eða verkefni. Staðið / fallið
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Nemandi vinnur undir eftirliti umsjónarkennara frá HR og umsjónaraðila frá fyrirtæki.
   TungumálÍslenska
   Moral Profit – Sustainability Seen From a Global Perspective ValnámskeiðV-677-MOPR6 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Ólafur Reynir Guðmundsson
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálEnska
   BSc-ritgerð SkyldaV-699-RITG12 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararV-528-MAVI, Markaðs- og viðskiptarannsóknir
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Markmið B.Sc. verkefna er að þjálfa og prófa hæfni nemenda til sjálfstæðra, skipulegra, gagnrýnna, agaðra og vísindalegra vinnubragða, og til skýrrar framsetningar á niðurstöðum eigin vinnu. Þanning eiga nemendur að leggja kapp sitt og metnað við að skila góðu lokaverkefni sem þeir og kennarar HR geta verið stolt af. Lokaverkefni allra nemenda sem útskrifast frá HR verða aðgengileg á bókasafni HR öðrum til aflestrar með nafni kennara og nemenda um ókomna tíð. Þá eru lokaverkefni einnig mjög mikilvægur undirbúningur fyrir nemendur sem ætla sér í framhaldsnám. B.Sc. verkefni eru metin til 12 ECTS. Nemendur velja sér sín verkefni sjálfir en val verkefna er þó háð samþykki leiðbeinanda. Í samræmi við meginstefnumið Háskólans í Reykjavík verður af hans hálfu lögð sérstök áhersla á að vinna við B.Sc. verkefni byggi á og örvi frumkvæði nemenda, auki færni þeirra í notkun á nýjustu upplýsingatækni við öflun heimilda og skerpi skilning þeirra á alþjóðlegu samhengi þeirra verkefna sem þeir kjósa sér.
   Námsmarkmið
   Þekking:
   Við lok námskeiðsins sýnir nemandi fram á þekkingu innan viðskiptafræði á undirstöðugreinum hennar sem snerta viðfangsefni verkefnis.   Með þessu er lagt upp með að nemandi hafi við lok verkefnis sýnt fram á almennt  innsæi  og skilning á helstu kenningum og hugtökum sem snerta viðfangsefni verkefnis.  Með þekkingu er hér lagt til grundvallar að nemandi geti greint frá og miðlað af kunnáttu og þekkingu á undirstöðugreinum viðskiptafræði. 
   Í verkefninu birtist m.a.:
   • Geta til að skilgreina og lýsa nýjustu þekkingu á ýmsum sértækari viðfangsefnum viðskiptafræði sem snerta rannsóknarspurningu og efnisumfjöllun verkefnis.
   • Verkkunnátta við öflun heimilda úr bókasöfnum og rafrænum gagnabönkum.
   • Þekking á aðferðum sem beitt er við greiningu og úrvinnslu gagna í viðskiptafræði og snerta viðfangsefnið.
   • Vald á viðfangsefninu til að rökstyðja hvernig fræðileg þekking í viðskiptafræði verður til með notkun vísindalegra nálgana og tæknilegra aðferða greinarinnar. 
   Leikni:
   • Túlkun og beiting gagnrýninna aðferða á viðfangsefninu.
   • Geta til að rannsaka og leggja sjálfstætt mat á viðeigandi aðferðir sem nýta þarf við framkvæmd verkefnis.
   • Dómgreind til að meta hvenær þörf er á upplýsingum og leikni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt. 
   • Nýting á agaðri og gagnrýnni notkun heimilda.
   • Þjálfun í gagnrýnni hugsun, með víðsýni og frumleika að leiðarljósi.
   Hæfni:
   • Færni til afmörkunar verkefnishugmyndar sem uppfyllir kröfur viðskiptadeildar HR.
   • Vald á framsetningu og túlkun á eigin niðurstöðum samkvæmt vísindalegum venjum.
   • Geta til að draga eigin ályktanir, til að túlka og til að kynna niðurstöður.
   • Undirbúningur nemenda fyrir greiningu gagna og ritun skýrslna úti á vinnumarkaðnum, en um leið er verkefninu ætlað að undirbúa nemendur fyrir framhaldsnám.
   Námsmat

   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir

   TungumálÍslenska
   Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2024
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsValnámskeið
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálEnska
   Vorönn/Spring 2025
   Velgengni í námi og starfi - Velsæld SkyldaV-200-VELS1 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2025
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Velgengni í námi og starfi - Gagnrýnin hugsun SkyldaV-400-CRIT1 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2025
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Velgengni í námi og starfi - Starfsframi SkyldaV-600-CARE1 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnVorönn/Spring 2025
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska
   Haustönn/Fall 2025
   Velgengni í námi og starfi - Framkoma og mælskulist SkyldaV-500-PERF1 Einingar
   Ár1. ár
   ÖnnHaustönn/Fall 2025
   Stig námskeiðsÓskilgreint
   Tegund námskeiðsSkylda
   UndanfararEngir undanfarar.
   SkipulagEkkert skráð skipulag.
   Kennari
   Enginn skráður kennari.
   Lýsing
   Engin skráð lýsing.
   Námsmarkmið
   Engin skráð námsmarkmið.
   Námsmat
   Ekkert skráð námsmat.
   Lesefni
   Ekkert skráð lesefni.
   Kennsluaðferðir
   Engin skráð kennsla.
   TungumálÍslenska