Sálfræðideild
Sálfræðideild
Deildarforseti:Dr. Kamilla Rún Jóhannsdóttir
KennararSkoða
MSc í klínískri sálfræði
MSc í klínískri sálfræði
Annir:4
Ár:2
Einingar:120
Um námsleiðinaMeistaranám í klínískri sálfræði veitir nemendum þjálfun í helstu störfum klínískra sálfræðinga. Með miðlun þekkingar, þjálfunar í hæfni og getu miðar námið að því að gera nemendur að framúrskarandi sálfræðingum sem eru vel undirbúnir fyrir breitt og síbreytilegt svið sálfræðilegrar þjónustu bæði innan og utan hins almenna heilbrigðiskerfis.
HæfniviðmiðSkoða
FagréttindiMSc í klínískri sálfræði
Vorönn/Spring 2024
Sálfræðilegar kenningar og meðferð 1 SkyldaE-845-MED110 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Þórhildur Halldórsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Sálfræðilegar kenningar og meðferð 3: Vinnustofur SkyldaE-856-MED32 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Linda Bára Lýðsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Verkleg þjálfun 2: grunnur SkyldaE-871-VER22 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Linda Bára Lýðsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknaraðferðir í klínískri sálfræði SkyldaE-875-RASO10 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Auðun Valborgarson
Chris Seel
Rannveig S. Sigurvinsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Verkleg þjálfun 4: starfsþjálfun SkyldaE-886-VER412 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni II: Framkvæmd og gagnaöflun SkyldaE-892-MSC26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararE-891-MSC1, Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynja Björk Magnúsdóttir
Halla Ósk Ólafsdóttir
Lýsing
Í námskeiðunum E-891-MSC1 Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið (2. önn), E-892-MSC2 Rannsóknarverkefni II: Framkvæmd og gagnaöflun (3. önn) og E-893-MSC3 Rannsóknarverkefni III: Úrvinnsla gagna og greinarskrif (4. önn) nýta nemendur með beinum hætti þá þekkingu og leikni sem þeir öfluðu sér í E-604 Rannsóknaraðferðir og tölfræði. Sem hluti af samþykktri rannsókn undir leiðsögn er gerð krafa um að hver nemandi útbúi fræðilegt yfirlit yfir stöðu þekkingar á sviðinu, setji fram prófanlega rannsóknarspurningu eða tilgátu, velji rannsóknarsnið, framkvæmi skipulögðu rannsóknina, greini og túlki gögnin og greini frá takmörkunum og niðurstöðum. Leiðbeinendur ritgerða koma úr hópi fastra kennara eða stundakennara. Sé leiðbeinandi hvorki fastur starfsmaður né stundakennari við sálfræðisvið HR þarf að skipa aukaleiðbeinanda úr hópi fastra kennara eða stundakennara. Samráð milli leiðbeinenda og nemenda á sér stað með reglulegu millibili og eftir þörfum.

Námsmarkmið
 Við lok þriggja námskeiða ritgerðahlutans eiga nemendur að geta:•skrifað tillögu um að kanna prófanlega rannsóknarspurningu sem hefur vísindalegt og hagnýtt gildi fyrir sálfræði (Rannsóknarverkefni I)
•skrifað ritrýni um efni á sama sviði og rannsóknarviðfangsefnið sem valið hefur verið (Rannsóknarverkefni I)
•lokið ferlinu um siðfræði rannsóknar, þ.m.t. skil og samþykki á umsóknareyðublaði um siðfræði rannsóknar (Research Ethics Application Form) (Rannsóknarverkefni I)
•hafið framkvæmd við hina samþykktu rannsókn undir leiðsögn (Rannsóknarverkefni II)
•staðið að öllu leyti  við tilgreinda fresti og gefið leiðbeinanda reglulega upplýsingar um framvindu verkefnisins með sérstakri áherslu á að leiðbeinandinn viti af öllum óvæntum bakslögum eða hindrunum
•beitt gagnrýnni hugsun við túlkun á rannsóknarniðurstöðum að teknu tilliti til takmarkana (Rannsóknarritgerð II og Rannsóknarverkefni III)
•flutt erindi um rannsóknina (Rannsóknarritgerð III)
•skilað skriflegri ritgerð (6.000 orð) um verkefnið í samræmi við tilskilið snið (Rannsóknarritgerð III)
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni III: Úrvinnsla gagna og greinaskrif SkyldaE-894-MSC316 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Halla Ósk Ólafsdóttir
Þórhildur Halldórsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið SkyldaE-911-MSC18 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Halla Ósk Ólafsdóttir
Linda Bára Lýðsdóttir
Þórhildur Halldórsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Sumar/Summer 2024
Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
Ár1. ár
ÖnnSumar/Summer 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Haustönn/Fall 2024
Siðferði, fagmennska og fjölbreytileiki SkyldaE-727-SIFF6 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Jón F Sigurðsson
María Kristín Jónsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Afbrigðasálfræði og klínísk sálfræði: börn, unglingar og fullorðnir SkyldaE-765-AFKL10 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynja Björk Magnúsdóttir
Linda Bára Lýðsdóttir
Sigurrós Jóhannsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Heilsa: sálfræðilegar meðferðir og endurhæfing SkyldaE-775-HEIL8 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Erla Svansdóttir
Linda Bára Lýðsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Sálfræðilegt mat: börn, unglingar og fullorðnir SkyldaE-776-SMAT12 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Verklegar æfingar 1 SkyldaE-784-VER12 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Behaviour Interventions II/IHAT SkyldaE-803-BIN24 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Karl Fannar Gunnarsson
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska
Vitsmuna- og þroskahömlun SkyldaE-803-VIÞR3 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Ailsa Russel
Cathy Randle-Phillips
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Taugasálfræði SkyldaE-807-TAUG3 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Markmið námskeiðsins er að nemendur fái góða innsýn í starfshætti klínískra taugasálfræðinga og hvernig taugasálfræðilegt mat fer fram, læri um kosti þess og galla og þær gryfjur sem þarf að varast við túlkun taugasálfræðilegra gagna. Stefnt er að því að gera nemendur vakandi fyrir taugasálfræðilegum einkennum svo þeir geti, í starfi sínu sem almennir sálfræðingar, komið auga á þessa erfiðleika í viðtölum, mismunagreiningu og meðferðarstarfi, og gert sér grein fyrir hvenær þörf er á ítarlegu taugasálfræðilegu mati. Þetta er stutt námskeið svo megináhersla verður á heilaáverka og heilabilun, ekki er unnt að fara yfir alla sjúkdóma sem valda hugrænni skerðingu. Skoðuð verða taugasálfræðileg próf og sjúklingadæmum fléttað inn í kennslu eins og kostur er. Einungis verður fjallað um taugasálfræði fullorðinna. 
Námsmarkmið
Þekking
 • Nemandi þekki sögulega þróun og grundvallaratriði í taugasálfræðilegri prófun fullorðinna.
 • Nemandi þekki til helstu aðferða og prófa sem klínískir taugasálfræðingar nota með fullorðnum.
 • Nemandi skilji gagnsemi og helstu takmarkanir og túlkunarerfiðleika í taugasálfræðilegu mati.
 • Nemandi kunni skil á taugasálfræðilegum afleiðingum heilaáverka og erfiðleikum í greiningu vægra heilaáverka.
 • Nemandi kunni skil á helstu heilabilunarsjúkdómum og einkennum þeirra.

Færni
 • Nemandi sé vakandi fyrir hugsanlegum taugasálfræðilegum einkennum í mismunagreiningu.
 • Nemandi geti séð hvenær taugasálfræðileg einkenni geti hugsanlega truflað sálfræðilega meðferð.
 • Nemandi sé fær um að lesa taugasálfræðilegar greinargerðir.
 • Nemandi geti lesið taugasálfræðilegar fræðigreinar á gagnrýninn hátt

Hæfni
 • Nemandi geti metið hvenær sé hugsanlega þörf á að vísa skjólstæðingi til taugasálfræðings og hvaða gagn væri að slíku mati.
 • Nemandi geti leitað til klínískra taugasálfræðinga vegna skjólstæðinga sinna með markvissar spurningar í huga
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Sálfræðilegar kenningar og meðferð 2: Vinnustofur SkyldaE-846-MED24 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Verkleg þjálfun 3: starfsþjálfun undir handleiðslu sálfræðings SkyldaE-885-VER36 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni 2: Framkvæmd og gagnaöflun SkyldaE-894-MSC26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Skiptinám ValnámskeiðX-699-EXCH30 Einingar
Ár1. ár
ÖnnHaustönn/Fall 2024
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsValnámskeið
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Enginn skráður kennari.
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálEnska