Sálfræðideild
Sálfræðideild
Deildarforseti:Dr. Kamilla Rún Jóhannsdóttir
KennararSkoða
MSc í klínískri sálfræði
MSc í klínískri sálfræði
Annir:4
Ár:2
Einingar:120
Um námsleiðinaEnska heitið var leiðrétt 31/10 2019. Var áður Master of Science in Psychology.
HæfniviðmiðSkoða
Vorönn/Spring 2023
Sálfræðilegar kenningar og meðferð 1 SkyldaE-845-MED110 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Verkleg þjálfun 2: grunnur SkyldaE-871-VER22 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknaraðferðir í klínískri sálfræði SkyldaE-875-RASO10 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Auðun Valborgarson
Chris Seel
Rannveig S. Sigurvinsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Verkleg þjálfun undir handleiðslu sálfræðings II SkyldaE-882-VER26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Lýsing
Starfsþjálfun fer fram á 2., 3. og 4. önn og stendur yfir í a.m.k. tvo heila vinnudaga (8 tímar á dag, mánudaga og fimmtudaga) á viku í samtals 10 vikur (samtals a.m.k. 150 klukkustundir). Ef mögulegt er getur nemandi varið fleiri tímum í starfs­þjálfun og einnig getur starfsþjálfunin staðið lengur en 10 vikur ef aðstæður leyfa, en hvort tveggja í samráði við leiðbeinanda á starfs­þjálfunarstað og fulltrúa Háskólans í Reykjavík, sem hefur umsjón með starfsþjálfun nemandans (umsjónarmaður). Starfsþjálfunin er á þremur sviðum, 1) sálfræði fullorðinna, 2) sálfræði barna, unglinga og fjölskyldna og 3) þroskahömlunar, taugasálfræði og/eða endurhæfingar.   Í upphafi starfsþjálfunartímabils er gerður staðlaður samningur með vinnuáætlun milli leiðbein­anda á starfs­þjálfunarstað (stofnun), nemanda og umsjórarmanns. Í samningnum koma fram náms­markmið (learning outcomes) starfsþjálfunarinnar og lýsing á verkefnum sem nemand­inn vinnur í starfs­þjálfun­inni, auk persónulegra markmiða nemandans.Í starfsþjálfuninni fær nemandinn fræðslu um störf sálfræðinga á starfsþjálfunarstaðnum, starfsemi staðarins og hlutverk hans í heilbrigðiskerfinu og um hlutverk mismunandi starfs­stétta. Nemand­inn fylgist með og tekur þátt í þverfaglegu teymisstarfi á starfsþjálfunarstaðnum eftir því sem við á. Þá fær nemandinn leiðbeiningar og þjálfun í að skrifa í sjúkraskrá skjólstæðinga og skrifa um þá sálfræðiskýrslur. Ef mögulegt er þá leggur nemandinn greindarpróf fyrir a.m.k. einn skjólstæðing og vinnur úr því.Í starfsþjálfuninni fær nemandinn þjálfun í greiningu og meðferð geðraskana. Hann fylgist með leiðbeinanda í a.m.k. einu greiningarviðtali og tekur sjálfur a.m.k. eitt greiningar­viðtal og skrifar skýrslu um niðurstöðurnar í sjúkraskrá. Æskilegt er þó að nemandinn taki tvö til þrjú greiningar­viðtöl ef aðstæður leyfa.Nemandinn fylgist með leiðbeinanda í a.m.k. einu meðferðarviðtali, en oftar ef mögulegt er, áður en hann fær skjólstæðing til meðferðar. Leiðbeinandi fylgist með nemanda í einu meðferðarviðtali eða hlustar með honum á eina hljóð- eða myndbandsupptöku af meðferðarviðtali. Í framhaldi fær nemandinn til meðferðar a.m.k. þrjá skjólstæðinga og skrifar viðeigandi upplýsingar um með­ferðina og árangur hennar í sjúkraskrá. Æskilegt er að nemandinn hafi fleiri skjólstæðinga til með­ferðar á starfsþjálfunar­tímanum ef aðstæður leyfa.Æskilegt er að nemandinn fái reynslu af því að fylgjast með hópmeðferð (og taka þátt ef aðstæður leyfa) í starfsþjálfuninni.Nemandi og leiðbeinandi hittast á handleiðslufundi a.m.k. einu sinni í viku á starfsþjálfunar­tímanum eða a.m.k. 10 sinnum á starfsþjálfunartímanum. Nemandi og umsjónarmaður hittast einnig a.m.k. tvisvar á starfsþjálfunartímanum og einnig verða hóphandleiðslufundir um almenn atriði í meðferð í umsjón umsjónarmanns. Þá funda leiðbeinandi, umsjónarmaður og nemandi á miðju starfs­þjálfunar­tímabili og í lok þess.Nemandanum ber að halda nákvæma skrá (dagbók) um  það sem fram fer í starfsþjálfuninni frá degi til dags, sem hann skilar í lok starfsþjálfunar. Þá vinnur nemandinn verkefni á starfsþjálfunar­tímanum, sem hann skilar einnig í lokin:Nemandinn skrifar skýrslu, að hámarki 2500-3000 orð, um einn skjólstæðing sem hann hefur í meðferð, sem felur í sér:1)     Inn­gang­: Stutta lýsingu á vanda skjólstæðingsins, aðdraganda hans og þáttum sem viðhalda honum (kortlagning/vinnugreining) og markmiðum meðferðar.2)     Aðferð: Val á sálfræðilegum mælitækjum ásamt rökstuðningi, niðurstöður sálfræðimats (greiningarviðtals og sálfræðiprófa) ásamt meðferðar­áætlun, sem er sundurliðuð eftir meðferðar­tímum.3)     Niður­stöður: Umfjöllun um hvað gerðist í meðferðinni, þ.e. í hverjum tíma, og lýsing á framgangi meðferðar með einliðasniði (single-case research design). Nemendur þurfa að hafa í huga að misjafnt hver tækifæri verða fyrir þá að fylgjast með skjólstæðingi, t.d. hvort nægilega mörg samanburðarskeið verði, svo meta megi áhrif meðferðar, hvort mælingar á hverju skeiði verða nægilega margar eða hvort yfir höfuð sé gerlegt að mæla hegðun skjólstæðings eða líðan hans og skrá hana. Í sumum tilvikum gæti nemandi jafnvel komið inn í mál eftir að meðferð er hafin. Nemanda ber þó að skrá hegðun eða líðan skjólstæðings eins oft og þess er kostur, skrá hana eftir mismunandi skeiðum, teikna í línurit og gera grein fyrir niðurstöðum með áherslu á hvort meta megi áhrif meðferðar og styðja það rökum af eða á.4)    Umræðu: Umfjöllun um árangur meðferðarinnar, s.s. samanburður á upphafs- og lokamælingum og takmark­anir ásamt tillögum um framhaldsmeðferð ef ástæða þykir.Námsmat byggist á dagbókinni og verkefninu, sem lýst er hér að framan, ásamt umsögn leiðbeinanda. Nemandi þarf að standast alla þessa þrjá námsþætti. Ekki er unnt að endurtaka einstaka námsþátt. Nemandi sem forfallast í allt að 20% starfsþjálfunartímans gefst kostur á að vinna tímann upp í samráði við starfs­þjálfunarstað, en fari forföll yfir 20% af starfsþjálfunar­tímanum telst nemandinn fallinn. Standist nemandi ekki, eða ef ágreiningur kemur upp um frammistöðu hans, er haldinn fundur með leiðbeinanda, nemanda og umsjónar­manni. Að öðru leyti fylgir námsmatið reglum Háskólans í Reykjavík (Almennar náms- og námsmatsreglur HR: http://www.ru.is/haskolinn/nams--og-profareglur/). Gefið er staðið/fallið fyrir þetta námskeið.

Námsmarkmið
Við lok starfsþjálfunarinnar á nemandinn að:·      Hafa þekkingu á störfum sálfræðinga á starfsþjálfunarstaðnum, þjónustuhlutverkum þess staðar í heilbrigðiskerfinu og hlutverkum mismunandi starfsstétta á staðnum. Þá á nemand­inn að hafa aflað sé aukinnar þekkingar á greiningu, kortlagningu og meðferð algengra geðraskana, s.s. þunglyndis- og kvíðaraskana.·      Sýna að hann hafi öðlast leikni í greiningu algengra geðraskana, s.s. þunglyndis- og kvíðarask­ana, að setja fram kortlagningu um vanda skjólstæðings og að beita aðferðum hugrænnar atferlis­meðferðar á þessar geðraskanir.·      Sýna færni í klínískum vinnubrögðum og fagmennsku og að hann getur á sjálfstæðan hátt metið og meðhöndlað skjólstæðinga með aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar.·      Sýna faglega meðhöndlun upplýsinga í sjúkraskrár og skýrslugerð og siðferðilega og faglega framkomu í garð skjólstæðinga og þeirrar stofnunar er hann er í starfsþjálfun á. 
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Verkleg þjálfun undir handleiðslu sálfræðings III SkyldaE-884-VER312 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Brynjar Halldórsson
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni II: Framkvæmd og gagnaöflun SkyldaE-892-MSC26 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararE-891-MSC1, Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Linda Bára Lýðsdóttir
Lýsing
Í námskeiðunum E-891-MSC1 Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið (2. önn), E-892-MSC2 Rannsóknarverkefni II: Framkvæmd og gagnaöflun (3. önn) og E-893-MSC3 Rannsóknarverkefni III: Úrvinnsla gagna og greinarskrif (4. önn) nýta nemendur með beinum hætti þá þekkingu og leikni sem þeir öfluðu sér í E-604 Rannsóknaraðferðir og tölfræði. Sem hluti af samþykktri rannsókn undir leiðsögn er gerð krafa um að hver nemandi útbúi fræðilegt yfirlit yfir stöðu þekkingar á sviðinu, setji fram prófanlega rannsóknarspurningu eða tilgátu, velji rannsóknarsnið, framkvæmi skipulögðu rannsóknina, greini og túlki gögnin og greini frá takmörkunum og niðurstöðum. Leiðbeinendur ritgerða koma úr hópi fastra kennara eða stundakennara. Sé leiðbeinandi hvorki fastur starfsmaður né stundakennari við sálfræðisvið HR þarf að skipa aukaleiðbeinanda úr hópi fastra kennara eða stundakennara. Samráð milli leiðbeinenda og nemenda á sér stað með reglulegu millibili og eftir þörfum.

Námsmarkmið
 Við lok þriggja námskeiða ritgerðahlutans eiga nemendur að geta:•skrifað tillögu um að kanna prófanlega rannsóknarspurningu sem hefur vísindalegt og hagnýtt gildi fyrir sálfræði (Rannsóknarverkefni I)
•skrifað ritrýni um efni á sama sviði og rannsóknarviðfangsefnið sem valið hefur verið (Rannsóknarverkefni I)
•lokið ferlinu um siðfræði rannsóknar, þ.m.t. skil og samþykki á umsóknareyðublaði um siðfræði rannsóknar (Research Ethics Application Form) (Rannsóknarverkefni I)
•hafið framkvæmd við hina samþykktu rannsókn undir leiðsögn (Rannsóknarverkefni II)
•staðið að öllu leyti  við tilgreinda fresti og gefið leiðbeinanda reglulega upplýsingar um framvindu verkefnisins með sérstakri áherslu á að leiðbeinandinn viti af öllum óvæntum bakslögum eða hindrunum
•beitt gagnrýnni hugsun við túlkun á rannsóknarniðurstöðum að teknu tilliti til takmarkana (Rannsóknarritgerð II og Rannsóknarverkefni III)
•flutt erindi um rannsóknina (Rannsóknarritgerð III)
•skilað skriflegri ritgerð (6.000 orð) um verkefnið í samræmi við tilskilið snið (Rannsóknarritgerð III)
Námsmat

Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir

TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni III: Úrvinnsla gagna og greinarskrif SkyldaE-893-MSC318 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararE-891-MSC1, Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið
E-892-MSC2, Rannsóknarverkefni II: Framkvæmd og gagnaöflun
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Halla Ósk Ólafsdóttir
Linda Bára Lýðsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska
Rannsóknarverkefni I: Rannsóknaraðferðir og rannsóknarsnið SkyldaE-911-MSC18 Einingar
Ár1. ár
ÖnnVorönn/Spring 2023
Stig námskeiðsÓskilgreint
Tegund námskeiðsSkylda
UndanfararEngir undanfarar.
SkipulagEkkert skráð skipulag.
Kennari
Halla Ósk Ólafsdóttir
Linda Bára Lýðsdóttir
Lýsing
Engin skráð lýsing.
Námsmarkmið
Engin skráð námsmarkmið.
Námsmat
Ekkert skráð námsmat.
Lesefni
Ekkert skráð lesefni.
Kennsluaðferðir
Engin skráð kennsla.
TungumálÍslenska