Department of Business Administration
Dean:Dr. Jón Þór Sturluson
Email:vd@ru.is
Website:http://www.ru.is/vd
TeachersView
MSc in Innovation Management - 90 ECTS
Semesters:3
Years:1
ETCS:90
About majorMeistaranám í stjórnun nýsköpunar leggur áherslu á nýsköpun og frumkvöðlastarfssemi. Nemendur öðlast hæfni til að að stýra nýsköpunarstarfimismunandi skipulagsheilda við þróun á nýjum ferlum, vörum og þjónustu, ásamt því að nemendur geti leitt frumkvöðlastarf á breiðum grunni, þar á meðal til að stofna ný fyrirtæki. Námið eflir þekkingu og næmni nemenda fyrir nýjum tækifærum, þjálfar skapandi og lausnamiðaða nálgun og miðar að því að nemendur geti gert slíkar lausnir að veruleika.    
Learning OutcomesView
Degree titleMSc in Innovation Management
Legend
Mandatory course on majorTeaching language
Optional course on majorPrerequisites for course
Print
Vorönn/Spring 2024
More infoConsumer BehaviorElectiveV-712-COBEECTS 3,75
More infoInnovation ManagementCoreV-713-INNMECTS 7,5
More infoBusiness EthicsCoreV-714-BETHECTS 3,75
More infoEntrepreneurship and Innovation in ContextCoreV-715-ENICECTS 3,75
More infoBusiness Process ManagementElectiveV-716-BPMAECTS 7,5
More infoFixed Income AnalysisElectiveV-716-FINCECTS 3,75
More infoImplementation of information systemsElectiveV-717-IMISECTS 3,75
More infoEntrepreneurial FinanceCoreV-733-ENTRECTS 7,5
More infoBranding and Strategic MarketingElectiveV-741-BRANECTS 7,5
More infoStrategic HRM and MetricsElectiveV-745-STRAECTS 7,5
More infoInternshipElectiveV-748-INTEECTS 7,5
More infoCases in corporate financeElectiveV-763-COR2ECTS 7,5
More infoFinancial Reporting and Accounting Standards IIElectiveV-765-FIR2ECTS 7,5
More infoBusiness Research Methodology ICoreV-765-REM1ECTS 3,75
More infoApplied DerivativesElectiveV-766-APDEECTS 7,5
More infoConsolidated Financial StatementsElectiveV-767-SAREECTS 7,5
More infoBusiness Intelligence and AnalyticsElectiveV-784-REK5ECTS 7,5
More infoCorporate LawElectiveV-802-BULAECTS 7,5
More infoBusiness Research Methodology IICoreV-825-REM2ECTS 3,75
More infoTourism MarketingElectiveV-840-TOMAECTS 7,5
More infoTraining and DevelopmentElectiveV-840-TRDEECTS 3,75
More infoAccounting for derivatives and other financial instrumentsElectiveV-871-AFLEECTS 7,5
Year
1. yearPrint
SemesterSpring 2024
Level of course4. Second cycle, introductory
Type of courseElective
PrerequisitesNo prerequisites.
ScheduleFour lectures pr. week
Lecturer
Unnar Friðrik Pálsson
Content
Í námskeiðinu verður gerð grein flokkun, mati og færslu fjáreigna og fjárskulda.  Einnig verður fjallað um sértæk mál svo afleiðusamninga um eigin hlutabréf, áhættuvarnarskil og upplýsingagjöf vegna fjármálagerninga
Learning outcome - Objectives
Að námskeiði loknu er stefnt að því að nemendur hafi: -Öðlast mikla og djúpa þekkingu á flokkun, færslu, mati og afskráningarreglum fjármálagerninga samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IFRS 9.- Þekki mun á eigin fé og fjárskuldum (IAS 32) þegar kemur að flóknum gerningum svo sem afleiðum um eigin hlutabréf.-Hafi fengið góða innsýn í á hvern hátt afleiður eru notaðar í rekstri fyrirtækja, sérstaklega í áhættuvarnarskyni og þekki vel til áhættuvarnarreikningsskila og reglna þeim tengdum.- Þekki kröfur IAS 32 og IFRS 9 um upplýsingagjöf í ársreikningum félaga sem beita stöðlunum.- Þekki reglur um ákvörðun gangvirðis og stigveldisskiptingu gangvirðismat (IFRS 13).-Þekki reglur ársreikningalaga um fjármálagerninga og mun á þeim reglum og reglum alþjóðlegra reikningsskilastaðla.
-Geta beitt þekkingu á fjármálagerningum við flokkun, mat og færslu ólíkra tegunda slíkra gerninga.
- Bera kennsl á álitamál sem kunna að koma upp við flokkun og mat sem og við mat á afskráningu fjáreigna og fjárskulda. Í námskeiðinu verður gerð grein flokkun, mati og færslu fjáreigna og fjárskulda.  Einnig verður fjallað um sértæk mál svo afleiðusamninga um eigin hlutabréf, áhættuvarnarskil og upplýsingagjöf vegna fjármálagerninga
Course assessment
Skilaverkefni eru 4 talsins og eru öll hópverkefni.  Hvert þeirra vegur 10% og þau því samtals 40%. Mætingareinkunn vegur 5% en lokapróf 45%.

Reading material
No reading material found.
Teaching and learning activities
Fyrirlestrar sem samanstanda af einkum af útskýringum og dæmum á reglum viðeigandi staðla (einkum IAS 32, IFRS 9, IFRS 7 og IFRS 13). Gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemenda (m.a. með  mætingarskyldu) og gert ráð fyrir að nemendur undirbúi sig vel fyrir tíma.
Language of instructionIcelandic
More infoMaster´s Thesis - partial submissionElectiveV-888-THHLECTS 15
More infoResearch ProposalCoreV-898-REPRECTS 0
More infoMaster´s ThesisCoreV-898-THESECTS 30
More infoExchange StudiesElectiveX-699-EXCHECTS 30
Sumar/Summer 2024
More infoAccounting Fraud and ForensicsElectiveV-722-AFORECTS 7,5
More infoNegotiations and SalesElectiveV-744-NEGOECTS 7,5
More infoInternshipElectiveV-748-INTEECTS 7,5
More infoCross-cultural CommunicationElectiveV-756-CRCOECTS 7,5
More infoManagement AccountingElectiveV-793-MAACECTS 7,5
More infoBehavioral FinanceElectiveV-803-BEFIECTS 3,75
More infoInformation Technology in AccountingElectiveV-804-INTAECTS 7,5
More infoOccupational Health PsychologyElectiveV-816-OHPSECTS 3,75
More infoSustainable FinanceElectiveV-817-SUFIECTS 3,75
More infoSustainable LeadershipElectiveV-836-SLEAECTS 3,75
More infoDesign Thinking for Information Security: An Interdisciplinary ApproachElectiveV-847-THISECTS 7,5
More infoVenture CapitalElectiveV-875-VENTECTS 7,5
More infoMaster´s Thesis - partial submissionElectiveV-888-THHLECTS 15
More infoMaster´s ThesisCoreV-898-THESECTS 30
More infoExchange StudiesElectiveX-699-EXCHECTS 30
Haustönn/Fall 2024
More infoIntroduction to Management and Business ConceptsElectiveV-700-IMBUECTS 0
More infoCreative Approaches and Entrepreneurial MindsetsCoreV-702-CREMECTS 7,5
More infoInnovation and Entrepreneurship: A field of knowledge and practiceCoreV-703-INENECTS 7,5
More infoFundamentals in Tourism and Hospitality ManagementElectiveV-704-FTHMECTS 7,5
More infoFinancial Reporting and Accounting Standards IElectiveV-705-FIR1ECTS 7,5
More infoAuditing, Auditing Standards and Ethics in Accounting and AuditingElectiveV-706-AUD1ECTS 7,5
More infoStrategic ManagementCoreV-712-STJOECTS 7,5
More infoOrganizational PsychologyElectiveV-715-ORPSECTS 7,5
More infoStaffing: from recruitment to terminationElectiveV-730-STRTECTS 7,5
More infoLabour lawElectiveV-731-LALAECTS 3,75
More infoDigital and Information System ManagementElectiveV-732-DIGIECTS 7,5
More infoChange management and leadershipElectiveV-736-CMLEECTS 7,5
More infoInternational MarketingElectiveV-736-INMAECTS 7,5
More infoFundamentals in Accounting and FinanceElectiveV-737-FAFIECTS 7,5
More infoAdvanced and digital marketingElectiveV-738-ADDMECTS 7,5
More infoEnterprise ArchitecturesElectiveV-746-ENARECTS 7,5
More infoInternshipElectiveV-748-INTEECTS 7,5
More infoInternational FinanceElectiveV-767-INTFECTS 7,5
More infoCorporate TaxationElectiveV-772-TAX1ECTS 7,5
More infoPerformance ManagementElectiveV-830-PEMAECTS 3,75
More infoPortfolio ManagementElectiveV-862-PORTECTS 7,5
More infoMaster´s Thesis - partial submissionElectiveV-888-THHLECTS 15
More infoResearch ProposalCoreV-898-REPRECTS 0
More infoMaster´s ThesisCoreV-898-THESECTS 30
Vorönn/Spring 2025
More infoTopics in Emerging TechnologiesElectiveV-819-TEMTECTS 3,75